Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


M113

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

M113 - legendiniai, didžiuliais kiekiais gaminti vidutiniai vikšriniai šarvuočiai, kurie buvo papildomai aprūpinami dar ir stambaus kalibro kulkosvaidžiais, todėl Lietuvoje priskiriami pėstininkų kovos mašinoms.

M113 buvo sukurti dar 1960 metais, t.y., daugiau kaip prieš pusę šimtmečio, tačiau gavosi tokie vykę, kad gaminami iki šiol. Šarvuotis turi aliumininį šarvą, kuris gali atlaikyti prieššarvinėmis kulkomis iš netoli šaudančius 7.62mm kalašnikovus ar iš 200m šaudančius 12,7mm prieššarvinėmis kulkomis šaudančius kulkosvaidžius, t.y., tipiškiausią Rusijos pėstininkų naudojamą ginkluotę.

Yra ir sunkesnė M113A3 modifikacija, kuri apšarvuota papildomomis plieno plokštėmis. Ši modifikacija laisvai laiko stambiausio kalibro rusiškus kulkosvaidžius, o priekinėje projekcijoje gali atlaikyti netgi 20mm automatinės patrankėlės pataikymus prieššarviniais sviediniais. Deja, šita modifikacija jau yra per sunki, todėl negali plaukioti. Kitą vertus, gal tai ir nesvarbu, nes Lietuvos kariuomenė tokios pasunkintos modifikacijos ir neturi.

Lietuvoje yra 187 M113A1 šarvuočių, kurie labai pasiteisino, pasižymi visai geru pravažumu, negenda, viduje yra ganėtinai erdvūs, talpūs ir mėgstami kareivių. Gerai paruoštas šarvuotis gali ir plaukioti vandenyje.


M113 naudojimas mūšiuose

Mūšiuose M113 dažniausiai vertinami kiek prieštaringai. Vieną vertus, šie šarvuočiai pasižymi labai neblogu pravažumu, gerai juda ir smėlynuose, ir molynėse, ir pelkėse, gali plaukti. Vietnamo kare jie tapo vienais iš labiausiai pasiteisinusių šarvuočių būtent dėl to, kad galėjo efektyviai judėti užtvindomuose ryžių laukuose, kurie savo esme yra tarpinis paviršius tarp molynių ir pelkių.

Vienas iš geriausių M113 privalumų - Brauning 12,7mm (.50) kulkosvaidis, kuris yra labai gerai subalansuotas mūšiams prieš pėstininkus ir lengvą techniką. Jis gerai tinka miškui ir krūmynams, su prieššarviniais šoviniais gali naikinti ir lengvai šarvuotą priešo techniką, pvz., rusiškus MT-LB.

Visgi didžiausiu trūkumu galima laikyti M113 bokštelio nebuvimą - dar Vietnamo karo metu buvo įsitikinta, kad Vietnamiečiai šauliai itin sėkmingai kovoja su M113, tiesiog šaudydami į kulkosvaidininką, kuris priverstas būti iki pusės išlindusiu iš šarvuočio. Dėl šios priežasties Vietnamo karo mūšiuose M113 dažnai būdavo sunaikinami labai paprasta taktika: dalis vietnamiečių nuimdinėja bandančius šaudyti kulkosvaidininkus, o kita dalis - artinasi ir užmėto šarvuočius granatomis. Kiek vėliau labai pasiteisino ir RPG naudojimas, nes prieš granatosvaidžius jokie šarvuočiai nėra atsparūs.

Dėl bokštelio nebuvimo Vietname M113 šarvuočiai buvo masiškai aprūpinami savadarbiais skydais ir šarvinio plieno. Tokie skydai bent kažkiek apsaugodavo kulkosvaidininką nuo iš toliau šaudančių lengvųjų pėstininkų ginklų. Praktiškai tik su šiais skydais šarvuotis ir pasiteisindavo. Be tokių skydų M113 mūšiuose būdavo labai sėkmingai išnaikinami.


Rusijos priemonės prieš M113

Esminis Rusijos turimas analogas, kuris gali veikti panašiose vietovėse ir su panašia taktika - tai MT-LB. Pastarasis Rusijoje buvo gaminamas milžiniškais kiekiais, gaminamas iki šiol ir vis dar yra vienu iš svarbiausių šarvuočių jų kariuomenėje.

Daugeliu savo savybių MT-LB yra gana panašus į M113, irgi plaukiojantis, irgi gana lengvas, turintis gan žemą slėgį į gruntą, todėl gali būti naudojamas panašiose taktikose, pvz., Suvalkų koridoriuje, kur yra labai daug pelkių. Dėl to, kad Rusija yra itin gerai apsirūpinusi plaukiojančiais BTR, o taip pat ir plaukiojančiais bei per pelkes puikiai judančiais MT-LB, Lietuva tokiai pelkių taktikai faktiškai gali priešpastatyti išimtinai tik M113 šarvuočius, nes kitų plaukiojančių ar pelkėms bei molynėms tinkamų šarvuotų mašinų neturi. Kadangi artimu metu nenumatoma įsigyti panašaus ar geresnio už M113 pravažumo technikos, galima numatyti, kad dar ilgą laiką M113 bus esmine Lietuvos kariuomenės priemone, galinčia efektyviai veikti Suvalkų koridoriuje.

Lyginant su MT-LB, amerikietiškas M113 šarvuotis pasižymi tokiomis savybėmis:

Lietuvos turimų M113 palyginimas su Rusijos ir Baltarusijos turimais MT-LB
Antraštės tekstas M113 MT-LB
Aukštis 2,50m 1,86m
Šarvavimas nuo 7,62mm šarvamušių iš arti iš ~200m
Šarvavimas nuo 12,7mm šarvamušių iš 200m iš ~500m
Ginkluotė 12,7mm Brauning kulkosvaidis 7,62mm Kalašnikovo kulkosvaidis
Ginkluotės įrengimas Atviras Bokštelyje
Įveikiama sienelė 0,6m 1,1m
Įveikiamas griovys 1,7m 2,8m
Slėgis gruntui 0,51 kg/cm 0,45 kg/cm
Įveikiama įkalnė 30 laipsnių 35 laipsniai
Galios/svorio santykis 18 AG/t 24 AG/t
Maksimalus greitis kelyje 64 km/h 61 km/h

Matome, kad didžiausi M113 trūkumai - akivaizdžiai prastesnis pravažumas pagal visus parametrus ir atviras ginkluotės įrengimas, netgi be minimalios apsaugos, kurią galėtų turėti šaudytojas. Kitą vertus, ginkluotės galia pas M113 yra tokia, kad MT-LB šarvuočius jis gali numušinėti, naudodamas kulkosvaidį. Didelis M113 kulkosvaidžio kalibras itin pasiteisina miškingose ir krūmingose vietovėse, kur mažesni kalibrai, kaip kad turimas MT-LB, labai stipriai būna nugesinami medžių ar krūmų šakų ir kamienų, kurie stabdo kulkas.

Deja, Lietuvos kariuomenė turi tik šarvuočius be kulkosvaidininką apsaugančių skydų ir jokių veiksmų skydų įrengimui nesiima. Faktiškai vien dėl šio absurdiško kariuomenės nerangumo tikėtinas M113 efektyvumas mūšiuose krenta mažiausiai 2-3 kartus ir savo praktiniu panaudojamumu šarvuotis vargiai gali kovoti su rusišku MT-LB. Praktinio susidūrimo atveju tikėtina baigtis priklausytų tik nuo to, kas ką pastebėtų pirmas: jei pamatys MT-LB, su savo kulkosvaidžiu jis lengvai nuimdinės M113 kulkosvaidiniką. Jei pirmas rusų šarvuotį pamatys M113, jis galės jį sunaikinti savo kulkosvaidžio ugnimi, naudodamas prieššarvinius šovinius. Turint omeny, kad M113 yra net 64cm aukštesnis, nei MT-LB, vargu ar kyla abejonių, kas ką pastebės pirmas.

Taigi, šiuo atveju situacija yra nepriimtina ir mūsų kariuomenės turimi M113 turi būti bent minimaliai modernizuojami, mažų mažiausiai įrengiant apsaugančius skydus kulkosvaidininkui. Tokia modernizacija beveik nieko nekainuotų, ji gali būti atliekama praktiškai bet kokiose automechaninėse dirbtuvėse, t.y., eiliniame garažiuke, turinčiame metalo pjovimo, gręžimo ir suvirinimo įrangą. Net minimali modernizacija radikaliai padidintų M113 kovines savybes.