Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Kunigai

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš Kunigas)
Jump to navigation Jump to search
 Crystal Clear action button cancel.png 

JUMS draudžiama skaityti šį puslapį, kadangi jūsų psichika gali būti sužalota!

Šis puslapis pateikia informaciją, kuri yra susijusi su lytiniais santykiais, smurtu, ligomis, realaus pasaulio įvykiais, reiškiniais arba dar kuo nors, ką draudžia klerikalkonservatoriai. Pipedija negali nustatyti, ar šita informacija yra pavojinga, ar nepavojinga, todėl reikalaujame jūsų nedelsiant uždaryti šį puslapį ir kreiptis į artimiausią kunigą, kuris padėtų dėl to apsispręsti.

Gyvendami doroj ir moralėj, kaip prisako mūsų vyriausybė, mes nesidauginam, mes nesergam, mes nemirštam, mes neegzistuojam ir todėl neturim žinoti nieko apie šias visokias baisybes, kurios gali mus sužaloti. Jei jau Seimas taip nusprendė, mes niekaip negalim kvescionuoti tokio dalyko, todėl šią informaciją draudžiame jums skaityti, su sąlyga, kad jūs nesate kunigas arba įgaliotasis klerikalų atstovas, savo skaitymo aktu prisiimantis atsakomybę už savo bei visų aplinkinių sužalotą psichikos sveikatą.
 Crystal Clear app help index.png 
Bent dalis šiame straipsnyje išdėstytos faktinės medžiagos kelia abejones, o jei tiksliau - panašu į šyvos kumelės sapną.
Įtariame, kad čia tik gandai apie alternatyvią realybę, su šiuo pasauliu (aprašomais faktais, įvykiais, daiktais ir žmonėmis) neturintys nieko bendra. Todėl paskelbtas paneigimas, kuris viską neigia.
Konkrečias pastabas skaitykite straipsnio aptarime. Ir nepamirškite - jei turite teisingesnių faktų, galite juos čia pat pataisyti ir papildyti tinkamais faktais!
Štai įvairiarūšiai kunigai, kaip sakant įvairūs visokie - ir žali, ir balti, ir raudoni, ir netgi gale eina juodasis kunigas kartu su visais, apsirėdęs kai koks Dartas Veideris panašiai, kas kelia įtarimų, ar visi kunigai yra sveiko proto

Tikroji žodžio kunigas reikšmė Taip jau buvo, kad ikikrikščionybybyškais laikais žodis „kunigas“ reiškė vadą. LietuviškaiKunigas vokiškai kionig angliškai king - akivaizdu viskas. Mažesniuosius, vietiniu vadukus žmonės vadindavo kunigaikščiais..., o kai atėjo juodaskverniai krikščionys, šieji pasisakė, kad yra kunigai, o kadangi žmonės kunigų niekad nebuvo matę, tik kunigaikščius, o kunigai ir kunigaikščiai nebeturėjo galios, nes karas krikščionims buvo pralaimėtas... ir patikėjo jaisiais ir ėmė juosiuos garbint kaip kunigus, tai matyt visų šių priežąsčių šiandien dauguma lietuvių yra katalikai, ir garbina kunigus, nes kažkur giliuose tautinės pasąmonės kloduose vis dar gyva tikroji šio žodžio reikšmė. Taip kad politkorekcija visame gražume. Kunigai įvairūs būna, kokių tik nerasi. Kur tik religija, tai ten ir kunigas, beaiškinantis jos tiesas. Tai šitai akivaizdu žinoma, nes patsai žmogus juk savo pasaulėžiūros ar supratimo gi turėt negali, todėl tik kunigas jam pasakys, kur yra teisybė, o kur melas!

Taip kad čia irgi įdomumas, kad nors visos religijos tarpusavy pešas, vieningai sutaria dėl vieno, kad ateistai yra blogiau už kitatikius ir netgi eretikus! Iš to ir kyla visur egzistuojanti inkvizicija - kur katalikiška, o kur kitokia.

O tai religijų kaita suteikia kunigams naują paveikslą - kadaise tai tik buvo Juodaskverniai pedofilai, o dabar - tai ir visokie ten LLRI kilmės egzpertai, ir įžymūs politikai, kaip Leninas, ir taip toliau - visi su sava religija bei idėjomis, o potekstė viena: pinigai.

O dar didžiausias visų kunigų kunigas - tai esąs popiežius, o jį supa visokie kardinolai, o jau šiuos supa vyskupai, o jau šiuos supa klebonai, o jau šiuos supa klapčiukai. Štai tokia ištisinė hierarchija, tai jei kažką joje praleidom, tai pataisykit ir papildykit.