Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Krampus

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Mielas Krampus atėjo pas vaikučius, tai gal ir ne visai vaikučiams džiaugsmo iš to bus...
Dar kažkoksai Krampusas kepa vaikų galvas ant laužo, čia matyt kad tie vaikai žinotų, kas jų laukia, jei neklausys

Krampus, kartais dar vadinamas kaip Krampusas - tai buvo toksai baubas, kuris kažkur Vokietijoje ar Austrijoje mažus vaikus ėsdavo ar lupdavo. Toksai velnias su ožio galva, o šiaip tai pusiau demonas. Tai kai ateina Kalėdos, tai ateina ir Krampus, griebia vaikus ir nuplaka rykštėmis, o kitais kartais - išvis sukiša su į krepšį ir išsineša kažkur į pragarą ar kažkur tai panašiai, kur išsikepa ir suėda.

Vėlesniais gi laikais Krampus tapo geriausiu palydovu tokiam Šventam Mikalojui, tai kartu su juo visur valkiodavosi ir vaikus atlupdavo, nes pačiam tam šventąjam per sunku buvę.

Dabartiniais gi laikais Krampus yra užmirštas, nes kaip žinia, yra Kalėdų Senelis ir Senelis Šaltis, tai vienas vaikams neša dovanėles, o kitas ateina girtas ir nesakysim ką padaro...

O dar yra visai kitas, kitoks Krampus. Toksai, kuris karinis...


Darius Dowiatt-Antanaitis ir karinis kovinis bagis "Krampus"

Žodžiu, vieną dieną toksai lietuviškas Darius Dowiatt-Antanaitis, kuris patsai baisus kaip velnias, nutarė sukurti karinį tanką, kuris būtų lietuviškas ir skirtas visokių raudonųjų lervų deginimui. Vienok kariniam tankui pritrūko pinigų. Netgi ir kariniam šarvuočiui pritrūko pinigų. Dar gal būtų suėjęs koks karinis naikintuvas ar karinis bombonešis, bet jiems irgi pritrūko pinigų.

Vienok Darius Dowiatt-Antanaitis nenusiminė, nes nors pinigų ir pritrūko, visgi vienas-kitas milijonas jo kišenėse gulėjo, atlikęs nuo kažkokių reikalų, kurių negalime minėti, nes jeigu minėsim, tai gali būti, kad ateis ir mus sušaudys, ir susprogdins, nes NATO kariuomenė siautėja, bombarduoja Lietuvos kaimus, laisto viską chemtreilais ir paskui padega ir susprogdina.


Manevrinis britiškos kilmės tankų koncepcijos kavalerijos bagio konceptas

Tai vat todėl gavosi taip, kad Darius Dowiatt-Antanaitis sumąstė pasinaudoti sena britų kavalerijos tankų koncepcija, kurios esminė mintis - kad nesvarbu šarvai ar dar kažkas, o svarbu tik, kad tankas būtų tiek greitas, kad jo niekas negalėtų pavyti ir į jį pataikyti. Tas konceptas gal jau ir primirštas, bet gi žinia, britai II Pasaulini karo metais juo pasinaudodami, savo Cromwell tankais kai įsiverždavo, dėl tų tankų nenormalaus gebėjimo manevruoti dideliais greičiais, vokiečiai išvis negebėdavo nieko jiems padaryti, o tie britai tiesiog lupdavo vokiškas panteras ir tigrus, lyg bejėgius šūdus. Tai vien dėka nenormalaus greičio ir manevringumo, nes kitais atžvilgiais tie britų tankai niekuo nebuvo labai geri.

Tai vat paskui britai ir toliau darė savo visokias pavyzdžiui, žvalgybines mašinas, kad jos būtų greitos kaip velniai. Pvz., koks nors 1971 metų britiškas Scimitar (lengvasis žvalgybinis tankas) gali važiuoti 80km/h, ir ne tiesiai ir teoriškai, kaip paprastai būna rašoma specifikacijose, o per visokius laukus, šiukšlynus ir griuvėsius, sukinėdamasis. Negi naujausia rusiška technika iš principo nepajėgi susidoroti su tokiais lengvais tankais vien dėl to, kad nespėja nusitaikyti.

Tai čia toksai mūsų lyrinis nuokrypis buvo. O Darius Dowiatt-Antanaitis gal tokių lyrinių nuokrypių neturėjo, bet užtat trėjo aiškią patirtį su LSV, DPV, ALSV ir panašiais bagiais, kurie kadaise ir tapo tuo britiško manevrinio karo kraštutinumais.

Parodiniai miniatiūriniai Krampus bagio modeliai, nudažyti raudona spalva dėl to, kad raudona yra greitesnė, tą visi žino. Reale jie bus dažomi žaliai.

Karinio bagio privalumai prieš karinius tankus

Bagio esmė - kad jis turi nepaprastai didelę galią, tenkančia tam pačiam mašinos svoriui, ir kartu turi nežmoniškai didelį atsparumą, gali atlaikyti didžius smūgius, šuolis ir taip toliau. Ir kartu, dėl savo mažos masės, gana didelių ratų ir labai didelės variklio galios turi nepaprastai gerą pravažumą. Taigi, dėl to gali nežmoniškai greitai pravažiuoti per visokius purvynus, kalvas, kopas, smėlį, pelkes, laukus, griovius ir panašiai. Tarkim, taip greitai, kaip jokia normali mašina iš principo negalėtų važiuoti.

Mintis buvo labai paprasta - kam gi tie šarvai, jei rusiški kariniai tankai yra kliši ir taip, ir tokie lėti, kad negali pataikyti? Jei tik bagis važiuos ir manevruos, tai joks rusiškas karinis tankas iš principo jam nieko negalės padaryti. O užtat paičame bagyje galima įtaisyti kokią nors Javelin ar Spike karinę raketą. Ir dar karinį kulkosvaidį.

Štai tokia baisi karinė karo mašina.

Kaip Darius Dowiatt-Antanaitis sugalvojo Krampusą pavadinti Krampusu

O kodėl tas bagis buvo pavadintas Krampusu? O todėl, kad vieną ramią Kalėdų pavakarę Darius Dowiatt-Antanaitis sėdėjo po kaleėdine eglute ir svajojo, kaip su savo bagiais įsiverš į Kremlių ir tenai suvažinės Putiną - vieną kartą pervažiuos, paskui antrą kartą, paskui trečią - ir taip toliau, kol suvažiės į purviną rudą blyną, išplotą ant asfalto. Aišku, Darius Dowiatt-Antanaitis - tai kaip velnias koks.

Ir toje vaizduotėje visas veiksmas vyko, skambant kalėdinei džingl bells muzikai. Ir dėl to visas baisus karinis bagis, kuris buvo nudažytas žaliai ir aptaškytas raudonais Putino kraujais, ir todėl atrodė itin kalėdiškai ir puošniai. Nes kaip žinia, kalėdų spavos - tai žalia ir raudona.

Na, ir štai tokį Dariaus Dowiatt-Antanaičio vaizdavimąsi pertraukė koksai tai mities šuolis, jis atsiverėtė internetą ir ėmė ieškoti kalėdinių velnių, nes žinojo, kad jis pats tame bagyje atrodo kaip kalėdinis velnias. Ir akurat - visai neilgai teieškojęs, Darius rado straipsnį apie Krampusą - apie tai, kaip baisus velnias (panašus į Dowiatt-Antanaitį) lupa blogus vaikus (panašius į Putiną).

Štai šitaip jau ir neliko jokių abejonių, kad naujasis bagis turi vadintis Krampus.