Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Fašizmas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš Fašistas)
Jump to navigation Jump to search
Štai matome fotografiškai dokumentuotą faktą, kad visi fašistai yra labai tolerantiški, nes štai vienoje vietoje baltaodis ir juodaodis, kurie draugiškai bendrauja, taip kad čia tolerancija yra visame gražume, ko negali paneigti jokie neigėjai, todėl čia meilės ideologija.

Fašistai beigi fašizmas - itališka ideologija, pavadinimas kilęs nuo Romos valdininkų turėtų rykščių pavadinimo (lot. rykštė - fasina). Pati ideologijos esmė remiasi legenda, kad nors pavienę rykštę gali perlaužti net vaikas, didelio storo ir vieningo rykščių ryšulio perlaužti neįmanoma.

Išradėjas šito fašistinio reikalo - patsai Musolinis. Rusų komunistiniai ideologai dėl savo atsilikimo nesugebėjo skirti fašizmo nuo nacizmo ir fašistais vadino vokiečius arba lietuvių partizanus, o ir šiaip visus kas jiems nepatikdavo, pvz., Pinočetą. Ogi-betgi sakytume ne tiek jau ir bendro tarp šių ideologijų rastume, išskyrus tai, kad abi sistemos tikėjo, kad gali išvengti klasių kovos kurdamos suvalstybintas visą socialinį gyvenimą apimančias korporacijas. Pvz., visi darbininkai priklausė darbo sąjungai, o visi menininkai visokioms meninikų gildijoms. Tuo kaip ir baigiasi visi nacizmo ir fašizmo panašumai. Nors vėlgi fašizmui daugiau niekas be išvardinto ir nebūdinga, o jau nacizmas tai dar atmiežtas kalbomis apie gyvybines erdves ir plėtimąsi į Rytus.

Su tuo valstybės vaidmens iškėlimu Musolinio fašistai buvo kažkuo panašūs į komunistus dėl to labai jų nekentė. O kai kurie naujausių laikų politologai ir sociologai, fašizmo reiškinį gerokai panagrinėję, sako, kad savo esme fašizmas išvis yra bendresnis reiškinys, kurio negalima tapatinti vien su italų grupuotėmis, nes tą pačią vienijimo ir bendros kovos ideologiją skleidė tiek naciai, tiek komunistai, tiek krūvos kitų senų ir naujų politinių krypčių, todėl fašizmas esąs universalesnis reiškinys, kuris nagrinėtinas kaip demokratijos priešingybė ir tam tikra totalitarizmo forma.


Įvairios fašistinės arba nelabai grupuotės

  • Skinai - kokia tai nauja mėgėjiška rūšis, kartais bandanti kažkodėl atsiriboti
  • Antifa - irgi panaši rūšis, tik kažkodėl atvirkščia
  • Naši - rusiška rūšis, kur Putino jaunimas
  • Komjaunimas - senesnė rūšis, kur būdavo sovietmečiu
  • Skautai - irgi panašūs, bent jau apsirengimu tai tikrai
  • Feuerkrieg Division - kažkiokia nauja organizacija, bet tai jau tikra, tai visi išgaudyti ir susodinti buvo

Dar žr.