Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Šikti

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš Apsišikti)
Jump to navigation Jump to search
Garsaus modernaus dailininko Angelo Filomeno paveikslas "šikantis filosofas" mums rodo, kad net ir šikime yra gilus dvasingumas, verčiantis susimąstyti, kad kiekvienas šūdas auksu žiba!

Šikti - tai procesas, kitaip tariant vyksmas, o tai reiškia - kad būtis ir esmas, kuris vadinasi ne kaip kitaip, kaipo šiksmas. Bent jau akivaizdi logika tą mums sako aiškiai, nes jei vyksmo nebūtų tai tebūtų neveiksni kokia nors šūdų talpa, o jei jau šikimo vyksmas vyksta, tai vadinasi, kad ta talpa yra veiksni.

Čia turime prisiminti religinius išvedžiojimus, kad žmogus besąs kažkieno ten indas, kuriame kažkas ten yra. Tai ir išvada gi peršasi, kad jei jau yra, tai kažkokiokioje tuštumoje padėta ar įkišta, o jei jau taip, tai vadinasi, kad įkišta per kažkokią ertmę, o taip pat kad gal per kažkokią kitą ertmę galima ir ištraukti ar kaip čia pasakius. Taigi, šitai ir yra pati pačioji dvasingumo esmė, kai į žmogiškąjį indą įkrenta dalelė Visatos, kuri pakeičia savo būseną ir paskui yra pašalinama ekskrementų pavidalu.

Todėl panagrinėti verta ir fizikinį bei matematinį šio veiksmo aspektus.


Matematinė šiksmo topologija

Bet kuris matematikas jums pasakys aiškiai, kad bet kuris žmogus niekaip negali būti supaprastintas iki sferinio kūno, nes turi būdingas toroidinių kūnų savybes, kitaip tariant - skylę. Vienas tos skylės galas yra vadinamas burna, tuo tarpu gi kitas - šikna. Akivaizdu, kad kaip ir į bet kokią toroido skylę pakliuvęs kūnas išlenda per kitą skylę, kitaip tariant, pereina toroidinį kūną kiaurai.

Čia nukrypdami turėtume pastebėti, kad sferinis arklys nelabai tinka panašaus modelio suprastinimui, nes arklio matematiškai iki sferos nepavyksta dėl lygiai tų pačių priežasčių.


Fizikiniai šikimo procesai

Akivaizdu, kad nagrinėdami medžiagos judėjimą vamzdyje, turime pirmiausiai atkreipti į aerohidrodinamines šio proceso charakteristikas. O jos būdingos yra bet kokiam toroidinio tipo kūnui, kitaip tariant - vamzdžiui.

Kaip žinia, skysčio slėgis vamzdyje yra atvirkščiai priklausomas nuo skysčio judėjimo greičio. Tai leidžia daryti prielaidą, kad perteklinis slėgis, spaudižiantis vamzdžio sieneles iš vidaus, neišvengiamai kelia tam tikrą apkrovą, kuri fioziologiškai ir emociškai gali būti jaučiama, kaip nepasitenkinimas. Atatinkamai, priešingas atvejis, kai slėgis žemas, kelia pasitenkinimą. Tai verčia daryti prielaidą apie tai, kad pasitenkinimas ir malonumo jausmas yra tiesiogiai fiziškai priklausomas nuo maisto ir išmatų judėjimo žarnyne greičio, o taip pat ir nuo maisto patekimo bei išmatų šalinimo greičio.

Šį faktą neabejotinai patvirtina visiems individuumams žinomas pasitenkinimo jausmas, kuris kyla valgant, o taip pat ir kitas pasitenkinimo jausmas, kuris kyla tuštinantis. Tai leidžia laikyti įrodytu faktą, kad nuo fekalijų judesio greičio kūne priklauso žmogaus laimė.

Kita vertus, svarbu mums nepamiršti ir Niutono dėsnio dėl poveikio ir atoveiksmio. Čia turime pastebėti, kad valgymas atoveiksmio nesukelia, tačiau šikimas sukelia neabejotinai didesnę už 0 reaktyvinę jėgą. Kitaip tariant, sukuria traukos vektorių, nukreiptą priešinga šikimui kryptimi - į viršų. Tai neabejotinai reiškia dalyką, kuris religiniuose išgyvenimuose vadinamas pakylėjimu.

Tokiu būdu laikome įrodytu faktą, kad šikimo procesas yra dvasingumo pagrindinė priežastis.


Šikimo rūšys

Įra įvairios šikimo rūšys, įvardinamos įvairiais pasakymais ir pavieniais žodžiais, priklausomai nuo šikimo konteksto (aplinkos), išmatų konsistencijos, jų greičio ir daugelio kitų faktorių, pavyzdžiui:

Savaime aišku, prašome visų pagal galimybes duotąjį sąrašą papildyti, idant būtų praturtintas vokabularinis mokslo arsenalas.

Su šikimu susiję procesai ir reiškiniai

Įvairūs sietini gražūs posakiai