Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Keturi komunarai

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš 4 komunarai)
Jump to navigation Jump to search
Šaltakraujiški revoliucionieriai, komunarai Rafail Čiornyj (pavardę kalbainiai galimai kildina iš tamsaus jo gymio) ir jo kovos draugas Josif Greifenberger (kairėje) ruošiasi išlaisvinti Kauno darbo žmones iš kapitalistų priespaudos.

Keturi komunarai - komunistai pogrindininkai, o gal ir šiaip valkatos kokie iš LKP, katrie, prisidengdami darbo žmonių išlaisvinimu iš kapitalistų priespaudos, siekė įdiegti Lietuvos valstybėje socialistinį-anarchistinį jovalą, o gal tik šiaip smagiai paplėšikauti. Jų užmačioms kelią užkirto prezidentas Antanas Smetona. Valstybės ardytojai susilaukė griežčiausios bausmės - 1926 buvo pasmerkti myriop.

Gandas gi sako, kad komunarai tai paprasti buvo - iš SSRS finansuoti, ten mokymus pas NKVD praėję, o Lietuvoje be kitų veiklų ir kažkokiais kriminalais užsiimdinėję.


Keturi komunarai, sušaudyti 1926

Kai Antanas Smetona užėmė valdžią ir ėmėsi tvarkyti visokius ten socialdemokratus, tai ir suėmė būrelį visokių pogrindinių komunistų, tarp kurių buvo ir toksai Karolis Požėla, buvęs LKP vadu. Tai ir sušaudė juos Gruodžio 27, tai čia ir nėra ką kalbėt.

Žemiau pateikiamas sušaudytųjų komunarų sąrašas:


Dar žr.

Dar buvo kažkokie kiti keturi komunarai, jau naujesniais laikais, kurie Lietuvą šmeižė kažkaip, tai anie čia vadinasi Naujieji komunarai, apie juos atskiras straipsnis yra.