Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


2001: A Space Odyssey

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

2001: A Space Odyssey arba 2001-ųjų metų kosminė odisėja - vienas iš garsiausių visų laikų filmų, kokie tik yra sukurti, nors ir nebūtinai vertas peržiūros, nes praėjus daugybei metų, sunkoka darosi suvokti tą taip, kaip buvo suvokiama 1968 metais. Filmo režisierius - toksai Stanley Kubrick, gerokai pagarsėjęs brangiais filmais, kurie visiems nunešdavo stogus. Šitas filmas savo laiku irgi visiems stogus nunešė.

Neabejotina, kad 2001 metų kosminė odisėja yra vienas iš ryškiausių kada nors sukurtų fantastikos žanro filmų, o ir sukurtas pagal vieno iš garsiausių fantastų, tokio Arthur C. Clarke kūrybą, šiam dar ir scenarijų darant, ir paskui aktyviai dalyvaujant filmavime, tą scenarijų koreguojant, kad geriau būtų.

Viso filmo konteksto suvokimui svarbu suprasti, kad tuo metu, kai šitas filmas buvo pastatytas, praktiškai nebuvo jokių šiuolaikinių spec. efektų, o tie, kurie buvo, būdavo kraštutinai primityvūs, nepaprastai nykūs ir neįtikinami. Šitame filme viskas gi buvo sukurta kaip ištisas naujas pasaulis, sudizaininant viską pagal įsivaizdavimą apie ateitį iki visai menkų smulkmenų ir prikuriant bei prifilmuojant tiek visokių dalykų, kad lyginant su kitais to meto filmais šis atrodė realiai nesuvokiamas - su visai įtikinama nesvarumo būsenos imitacija, su stebėtinai natūralistiškai atrodančiomis beždžionėmis, labai neįprastu tam laikui ateities daiktų dizainu, kuris buvo ne absurdiškai prikurtas, o labai sąmoningai ir gerai sudizainintas, todėl net ir dabartiniais laikais atrodo gana įtikinamai.


2001 metų kosminės odisėjos kontekstas

Filmas buvo išleistas prieš pat Skrydžius į Mėnulį, kai į ten jau buvo nuskridę kažkiek kosminių zondų, orbitose jau skraidė astronautai ir pasaulis jau nujautė, kad išsilaipinimas Mėnulyje įvyks jei ne po metų, tai po kelerių (realiai įvyko 1969). Tuo metu kosmoso tematika buvo kraštutinai visiems įdomi. O ypač įdomi ji būdavo tada, kai dar ir atrodydavo įtikinamai, susietai su realybe.

Tuo pat periodu vyko ir dar keletas visuomenės sąmonės pokyčių - buvo atrasta krūva vietų Afrikoje su itin senomis ankstyvųjų humanoidų gyvenvietėmis, taigi, pradėjo aiškėti žmonijos protėvių istorija. Beje, vos po kelerių metų, 1971, buvo atrasta ir garsioji Liusė. Apie tą patį laiką plito ir teorijos apie žmonijos kilmę, susijusią su ateiviais. Įvairios teorijos apie ateivius buvo kaip reikiant ant bangos.

Ir dar, tuo metu vyko viena iš pirmų Dirbtinio Intelekto bangų, kur buvo sukurtos ir pirmos automatinio atsakinėjimo mašinos, ir pirmi čatbotai, kaip kad garsioji ELIZA. Taigi, visi tuo metu tikėjo, kad Artifekalinė Inteligencija labai greitai išplis ir padarys kažkokius stebuklus ir perversmus. Ir tuo pačiu metu vis daugiau žmonių bijojo, kad tai nebūtinai baigsis geruoju, nes gali baigtis tuo, kad tasai DI arba AI kažkaip išprotės ir pridarys visiems tiek blogai, kad maža nepasirodys.

Galų gale, tuo pat metu dar vyko ir kraštutinai plati psichodelikų revoliucija su visokiais hipiais, kurie bandydavo LSD ir kitas medžiagas. Taigi, pakitusios sąmonės būsenos žmonėms buvo ypatingai įdomios, siejamos su žmonių naujų gebėjimų atradimais ir panašiai.

Taigi, filmą žiūrint, reikia suprasti, kad tai buvo kaip tik tas laikas, kur šie visi dalykai buvo baisiai nauji ir kartu keliantys nepaprastai didelį, tiesiog nenormalų haipą. Ir visi tie dalykai čia filme susidėjo į vieną krūvą.


2001 metų kosminės odisėjos parengimas

Siužetas filme yra bukas ir išties niekuo per daug nepasižymintis, jei neskaitysim tų pačių nerealių tam metui spec. efektų, kurie netgi ir dabartiniais laikais atrodo visai įtikinamai, nes buvo kuriami, statant didžiules vartaliojamas konstrukcijas, o psichodelinėje dalyje - darant daugybę visokių neaiškių cheminių reakcijų, kurios buvo filmuojamos. Su žmonėmis nevaikiškai smarkiai dirbo kostiumistai, sugebėję stebėtinai įtikinamai prikurti gerų dalykų.

Stebėtinai gerai gavosi beždžionės, paskui daugelis klausinėjo, kaip Kubrikas taip gerai išdresiravo tikras beždžiones, nes realiai atrodė jos kaip tikros, daugelis negalėjo patikėti, kad tai žmonės su specialiais protezais, keičiančiais galūnių ilgį. Išties tai buvo netipiška, nes vietoje įprastinio "visi mokės beždiones pavaizduoti", Kubrikas pasikvietė labai aukšto lygio mimus, pamėgdžiotojus, kurie stengėsi kraštutinai gerai atkartoti visus tipiškus beždžionių judesius.

Į dirbtinio intelekto kūrimą buvo įtraukta IBM firma, kurios specialistai smarkiai konsultavo apie galimą dirbtinio intelekto logiką, apie galimas klaidas, apie tai, kaip galima tą intelektą išvaryti iš proto ir panašiai. Taigi, šitaip buvo išvengta įprastinių liapsusų, kurie galėjo atsitikti, pasakojant apie kompiuterius.

Panašiai ir į kosminių skrydžių temą buvo įtraukti realūs NASA specialistai, o taip pat pasamdyta ir visa kino kompanija, kuri profesionaliai eilę metų kūrė visą filmuotą medžiagą NASA ir JAV karinėms oro pajėgoms. Šitaip buvo ir išvengta daugybės nesąmonių, kurios galėjo kilti, ir kartu užsitikrinta, kad visi kosminiai vaizdai ir įvykiai bus realiai kaip kosmose vykstantys.

Taigi, filmas, kaip tam laikui, gavosi neįtikėtinai realistiškai nufilmuotas. Anais laikais, kai netgi koks nors Godzila filmuose tebūdavo koks tai driežo kostiumą užsivilkęs aktorius, lengvai atpažįstamas kaip žmogus, šita kosminė odisėja darė nesveiko realizmo įspūdį, realiai nesveiko realizmo, nenormalaus tiesiog.

Būtent dėl to realizmo vėliau kilo teorija, kad žmogaus nusileidimas Mėnulyje buvo tiesiog nufilmuotas to paties Stanley Kubrick, nes jei jis šitą kosminę odisėją taip realistiškai sukūrė, tai ir nusileidimą Mėnulyje galėjo sukurti lygiai taip pat.


2001 metų kosminės odisėjos siužetas

Kaip jau minėjom, siužetas čia paprastas ir stebuklais nežiba. Aišku, taip yra tiktai vertinant dabar, kai jau žinom. Anais laikais siužetas buvo nelabai įprastas, naujas ir visai keistas.

Bendrai nupasakoti siužetą galima keliais sakiniais: pradžioje buvo beždžionės, bet ateiviai jas modifikavo ir apmokė, paversdami jas protingomis. Tačiau dėl to paties beždžionės išmoko ir žudyti viena kitą. Paskui praėjo milijonai metų ir žmonės atrado ateivių įrangą ir atrado kosmose vietą, per kurią tie ateiviai čia atsibeldė. Taigi, nutarė nuskristi į tenai. Bet skrydžių valdymui reikėjo labai sudėtingo kompiuterio, žmonės nebūtų patys visko padarę, nes skrydis būtų buvęs per ilgas ir per sudėtingas. Taigi, žmonės įdėjo HAL 9000 kompiuterį, kuris turėjo Dirbtinį Intelektą. Tačiau kompiuteris nutarė visus išžudyti ir taip ir padarė, išskyrus vieną žmogų, kuris pasirodė už jį gudresnis. Tas žmogus pats išjungė kompiuterį, o paskui nėrė į kažkokią tai tarpdimensinę skylę, po kurios visiškai transformavosi jo sąmonė, pavirsdama į kažkokį kosTmosą ir taip toliau, o šitaip gavosi naujosios žmonijos ir naujojo žmonijos proto užgimimas.

Filmas siužetą pasakoja per keturias dalis, trunkančias maždaug po pusvalandį-valandą:

  • Pirmiausiai rodo kaip beždžionės gyvena dykrose su kiaulėmis ir vos pragyvena, bet atsiranda kažkoks ateivių obeliskas, kuris jas ima valdyti ir išmoko užmušinėti tas kiaules, o paskui ir kitas beždžiones.
  • Paskui rodo kaip kosmose skraido po Mėnulį visokie astronautai ir kosminiai laivai ir panašiai, ir jie tenai irgi atranda kokį tai ateivių obeliską, o paskui nusprendžia išsiųsti ekspediciją
  • Paskui rodo, kaip ekspedicija skrenda į kokį tai Jupiterį ar tai kažkur panašiai ir tenai su visais bendrauja išprotėjęs Dirbtinis Entelektas, kuris visus bando išžudyti
  • Pabaigoje pusę valandos rodo tripus, kuriuos patiria tasai astronautas, kai jau pakliūna į tą kitą dimensiją ir Paralelinę Visatą, o paskui tampa kokiu tai alternatyviu intelektu.

Dar viso filmo eigoje labai daug leidžiama visokių Štrauso valsų ir kitokios didingos muzikos, tai šitai irgi labai prideda įspūdžio, nes nuo tos muzikos viskas atrodo labai monumentaliai ir įspūdingai.