Japonijos jena

Japonijos jena - kvaila tolimos Rytų valstybės valiuta, nes už vieną jeną tereikia sumokėti 3 lietuviškus centus, kas yra absurdas, kai šita valstybė yra tokia turtinga ir galinga. Bet vienok gal tai ir nėra kvaila, nes Japonija nėra kvaila šalis.

Dar labai keista, kad japonai turi ir savo centus kažkokius, kur Jena susideda iš 100 senų arba 1000 rinų, tačiau šitokių piniginių vienetų joksai japonas gyvenime nėra matęs, nes kiek tėra buvę tenai piniginių reformų, tai kaskart pigiausias vienetas gaudavosi jena, taip kad net pigiausius atlyginimus žmonės imdavo gauti dešimtim tūkstančių, kai iki tol gaudavo dešimtim milijonų.

Gi visokie ten finansų ekspertai sako, kad jenos kursas yra savitas ir svyruoja keistais būdais, nes po Fukušimos katastrofų smarkiai pakilo viršun, o tai aišku, kad sveikam protui prieštarauja. Tai čia galimai verta tų jenų kažkiek prisipirkt ir dėl viso pikto į kojinę susikišt, jei kartais doleriai, eurai ir litai apsivožtų.