Antikomunizmas

Antikomunizmas berods tapo žymiausiu ir ryškiausiu visuomenę krečiančio ir valdžiažmogius šiurpinančio kedofilų judėjimo bruožu. Zoologinė neapykanta LTSR palikimui ir sovietinės teismų bei teisėsaugos sistemos tęstinumui gręsia valstybės pamatams, bent jau tai nedviprasmiškai teigia dažnas politikas.

Kaip matome pagrindinėje kedofilų internetinėje būstinėje su žodžiais, įžeidinėjančiais komunistus, nesiskaitoma, tad koks komunistas virtualiai ir nulinčiuotas būt galėtų

Neabejotina ir priešprieša: paskutinis sovietinės ideologijos ruporas - laikraštis Komjaunimo Tiesa tapo pagrindiniu antikedofilijos bastionu, tuo tarpu aršiausiai kedofilus kritikuojantys politikai neretai paaiškėja buvę aukštais partiniais TSKP funkcionieriais.

Gi pastebėtini žmones šiurpinantys kedofilų pasisakymai apie tai, kad komunistus verta naikint, kai kokias žiurkes primena nekatriems kažkokius Sąjūdžio laikus - vieniems savo revoliucingumu, o kitiems - grėsme prarasti aukštus postus.

Neabejotina gi viena - silpnapročiai LTSR mylėtojai, kaipgi koks Kantas taip ir neįstengia susibendraut su kedofilais, nors visur ir švaistydamiesi kaltinimais dėl pedofilija belenkam, tuo tarpu gi pats žodis "pedofilas" skamba panašiai, kaip "komunistas".