Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


TETRA

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

TETRA - tai toksai ryšio standartas, santrumpa nuo "Trans-European Trunked Radio", vėliau pervadinta į "Terrestrial Trunked Radio", nes šitas Europai sugalvotas standartas išplito po visą Žemės planetą.

TETRA standarto stotys dirba įvairiuose diapazonuose, priklausomai nuo to, kokioje valstybėje tas ryšys naudojamas, taigi, nėra vieno standartinio diapazono. Visgi tipiniu atveju TETRA dažniai pakliūna į decimetrinių bangų segmentą, gan siaurais ruožais, kurie išskiriami maždaug tarp 380 ir 921 MHz (33-79cm), o Europoje - 380-460 MHz (65-79cm) tarpuose.

Pradžioje šitas standartas buvo kuriamas tam, kad geresnio lygio walkie-talkie tipo racijomis būtų galima aprūpinti įvairiausius specialių tarnybų padalinius - policiją, greitąją pagalbą, gaisrinę ir visokias kitokias tarnybas. Ryšys turėjo būti veikiantis pakankamai patikimai įvairioje aplinkoje, įskaitant įvairias gamyklines patalpas, kur daug didelių metalo sienų ir ekranų, visokius rūsius ir panašiai. Kartu ryšys turėjo veikti gana juntamu atstumu, kad būtų galima naudoti ir esant platesnėms operacijoms. Dar vienas reikalavimas buvo - kad ryšiui nereikėtų didelės galios, t.y., kad būtų galima pakankamai ilgai naudotis mažomis ir lengvomis nešiojamomis racijomis.

Visgi svarbiausias iš visų reikalavimų buvo tai, kad didelis kiekis tarpusavy kalbančių žmonių netrukdytų vieni kitiems, kad skirtingų tarnybų ryšiai neinterferuotų. Taigi, vietoje įprastų pusės kanalo (half-duplex) sistemų , kur vienu puskanaliu kalba vienas, o kitu - kalba kitas ir taip abu gali kalbėtis realiame laike, o tuo tarpu visa likusi grupė žmonių pasyviai klausosi, teko kurti sistemą, kur būtų daugiakanalis ryšys, kuriame kiekvienas ryšio dažnis yra automatiškai paskirstomas. Kai dažninių kanalų yra daug, bet jie paskirstomi, galima išvengti ir interferencijos, ir kartu gauti gerus rezultatus, bet kiekybė gaunasi gana ribota, bet čia viską galima papildyti laiko dalinimu (kai garsinis signalas siunčiamas mikropaketais, trunkančiais kelias mikrosekundes. Tokiu atveju viename dažniniame kanale vienu metu gali būti dešimtys ar šimtai kalbančių žmonių, o ryšys savo esme tampa impulsiniu - t.y., naudojant mažą bendrą galią, gaunama labai didelė signalo momentinė galia.

TETRA ryšys gali veikti faktiškai dviem režimais: tiesioginiu, kur tiesiogiai kalbasi dvi racijos (tai primena klasikinį Walkie-Talkie), o taip pat su centrine stotimi, kuri padalina dažnius ir laiko kanalus. Negana to, gali būti naudojami ir tam tikri retransliatoriai, pvz., skirti požeminei komunikacijai - tokiu atveju įvairiuose taškuose įrengiami retransliavimo įrenginiai, kurie tarpusavy signalą gali perdavinėti ir radijo ryšiu, ir laidais.

TETRA ryšys pradžioje buvo kuriamas daugiausiai kaip bendras Turkijos ir Jungtinės Karalystės projektas, bet vėliau labai išsiplėtė. Kitą vertus, jis taip ir netapo laisvai prieinamu ryšiu, nes liko naudojamas valstybės. Kai kuriose šalyse šitą ryšį gali gauti komercinės įmonės, tačiau radijo mėgėjams licencijos neteikiamos.

Taigi, savo daugeliu savybių TETRA ryšys veikia labai panašiai į mobilų ryšį, į tokius mobilaus ryšio standartus, kaip GSM ar pan.. Esminiai skirtumai - TETRA ryšys yra nepriklausomas, dirba žemesniais dažniais (todėl geriau praeina užtvaras ir sklinda didesniu atstumu), gali būti visiškai decentralizuotas ir paraleliai naudojamas netgi tarpusavy kovojančių operatorių, kurie vienas kitam bandytų trukdyti (pvz., kaip karo atveju).

Esminiai TETRA ryšio privalumai:

 • Didelis ryšio nuotolis (tipiškai - apie keliasdešimt km)
 • Lengivau visur praeinančios žemesnių dažnių bangos (geresnis ryšys patalpose, požemiuose)
 • Ryšys paremtas dažnio/laiko paskirstymu, nesudaro maršrutizuojamų paketų, todėl judant dideliu atstumu, ryšys nenutrūksta dėl bazinių stočių pasikeitimo
 • Kai nėra bazinių stočių ar kai jos priešiškos, galima naudoti tiesioginį ryšį (walkie-talkie režimas)
 • Pajungimo arba vartų (gateway) režimas, kai paprasta racija gali prie tinklo prijungti didelį kiekį kitų racijų
 • Dvietjų taškų režimas, kai vartotojai gali turėti tarpusavio uždarą ryšį, o ne grupinį ryšį, kuris būna įprastas racijų naudotojams
 • Grupinis režimas, kai vartotojai viename kanale gali dirbti didele grupe, o ne tiktai vienas su kitu, kaip būdinga GSM tipo tinklams
 • Bendra ryšio struktūra, kur galima dirbti vienas su vienu, vienas su daugeliu ir daugelis su daugeliu režimais
 • Apsaugos priemonės, kur TETRA numato prisijungusių radijo stočių užregistravimą, autentifikavimą, bendrą radijo ryšio kodavimą ir atskirą kodavimą tarp galinių taškų
 • Galimybės turėti įvairaus rango sistemas - pradedant kišeninėmis stotimis ir baigiant didelės galios, dideliu nuotoliu ir su labai daugeliu abonentų dirbančiomis
 • Iš anksto numatytos priemonės pasijungti prie įprastų laidinių ar kitų telefono tinklų, o taip pat naudoti IP telefoniją

Šiuo metu maždaug 120-150 pasaulio valstybių turi TETRA tinklus ir juos naudoja. Dar daugiau, Rusijos-Ukrainos karo metu, kai Rusija susidūrė su tuo, kad nesugebėjo jokiomis normaliomis kariškomis racijomis aprūpinti savo kariuomenės, ji visai sėkmingai pradėjo naudoti TETRA ryšį karinėms radijo komunikacijoms. Paaiškėjo, kad toksai TETRA ryšys yra veiksmingesnis ir efektyvesnis, nei Rusijos turimos kariškos sistemos.