Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Studentai

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Studentai - tie, katrie geria, girtuokliauja, atseit mokosi visokiose aukštosiose mokyklose, o išties bimbinėja ir kartais tepasiklauso kokių nors nukvaišusių dėstytuvų pezalų apie užpraeito amžiaus žinias, kaip kad garo mašinos ar kokie nors Kazimiero Būgos paistalai.

Taigi visai ir nestebina, kad vos pabaigę mokslus, visokie studentai ypačiai būna linkę emigruoti, tai rodo jų visišką asocialumą ir nenorą taikstytis su valdžia ir plačiai pripažįstamomis valstybinėmis vertybėmis!


Išskirtiniai atvejai

Neabejotinai žinome vieną išskirtinį atvejį, kai studentas netgi ne tik kad studentavo, kaip koksai latras, o išties tai visiškas pankas, ką ir aprašė garbi žurnalistė dar prieš 30 metų, betgi iki šiol dar vis studentauja pas visokius ten, pradėjęs VU, o dabarties - Sorbonoje pas visokius Derida ir panašius smegenų plovimo žymūnus, įvaldžiusius kalbos degeneravimo metodologijas, apsimetant kažkokia semiotika, tai dabar patys pagalvokite - 30 metų, cielus 30 metų gyvena iš stipendijos ir gal būt netgis turi 7 žmonas skirtingose šalyse, neskaičiuojant meilužių ir pamestų merginų, 30 metų studentauja ir nesugeba baigti aukštojo mokslo kažkoks atsiprašant Studentas Bacevyčia, katras dar ir stipendiją gauna gal būt ir nebaigęs jokio aukštojo mokslo turi įžūlumo būti vadinamas žymiausiu iš gyvais esančių Lietuvos struktūralistų, taip lygiuodamasis paskui Greimą ir kitus... Ir kaip gi tais pavadinti? Ogi amžinas studentas!!!