Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Sektos

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Sektos kuriasi ir buriasi nuo seno, o visos jos - ne kas kita, kaip mūsų ir mūsų vaikų budeliai, pyderai beigi sukčiai ir vertelgos!

Toks ne tik Bažnyčiai, bet ir pasauliečiams nerimą keliantis reiškinys. Ne tik dėl to, kad anieji iškraipo religines dogmas, bet ir todėl, kad buria tam tikrų organizacinių struktūrų ir pavaldumo grupuotes, dažniausiai pasitelkdami kokius psiochologinio spaudimo bei viliojimo mechanizmus. Jųjų siekiai dažnai būna filosofinai, o veikla - destruktyvi. Sektas sunku kontroliuoti, nes sunku dibilams išaiškinti, kad juos mulkina, o būna atvejų, kad žmonės namus uižstato, kad sektai būtų geriau!

Sektos turi savo dvasinius lyderius, kurie, dažniausiai, būna pramokę kokių nors minios valdymo ir durninimo metodų ir visad kažką žada, o žmonės, nabagėliai, tiki...

Dar žinoma, kad pasaulyje yra visokių pervertyvių sektų, siekiančių savos tvarkos, o iš tiesų, tai tenkinančios kokias nors jųjų dvasinių klyderių ambicijas or liguistas fantazijas.

Sektos sektinos ir stebėtinos, idantai nepridirbtų kokių nesąmonių su žmonių protais. Pridirba kartais pakankamai daug, ypač jei būna kokios nors itin nešvarios. Labai blogomis sektomis laikomos taip vadinamos totalitarinės sektos, kurios stebi, reguliuoja ir kontroliuoja visą savo narių gyvenimą - ir darbe, ir šeimoje. Tokios sektos paprastai itin smarkiai išnaudoja savo narius, užsiima smegenų plovimu, o neretai dar ir kokiais nors kriminaliniais reikalais. Iš šių dar bjauresnės būna apokaliptinės sektos bei sektos žudikės, kurios vienos nuo kitų menkai tesiskiria. Kita vertus, ir tarp kitų sektų būna daug visokių, su kuriomis geriau nesusidurti ir į kurias geriau nepakliūti.

Bendrąja prasme, senais laikais žodis "sekta" reiškė tiesiog kažkokį religinį nuokrypį su savomis teisybėmis, bet kadangi paprastai vien kliedesiais tos sektos neapsiribodavo, o užsiimdavo ir savo narių išnaudojimu, ir kovomis su priešais, ir šiaip nebūdavo kokios nors geros, tai ilgainiui tas žodis gavo blogą reputaciją.


Žymiausios sektos: