Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Satja Sai Baba

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Satja Sai Baba, angliškai dar vadintas Sathya Sai Baba arba Sathyanarayana Raju - gi toksai buvo didis guru iš Indijos, kuris kažkokius dvasinius praregėjimus darė kitiems. Gi vienok tie praregėjimai nelabai buvo aiškūs, o tik pavirto į neaiškią sektą, kuri nešė jam pinigus.

Visokie veikėjai iš tos sektos paskui aiškindavo, kad kadangi Satja Sai Baba nebuvo niekur nuteistas už sukčiavimą, tai reiškia, kad jis nekaltas, nes kol teismas neįrodė, tol reiškia, kad ne sukčius. Tai ir mes čia nieko neneigiame ir su tokiu teiginiu sutinkame, nes jei pinigų nepavogė, o tiktai išviliojo - tai reiškia, kad viskas sąžiningai!


Satjos Sai Babos religija

Satjos Sai Babos mokymas yra labai paprastas: jis pats aiškino, kad jis buvo koksai tai avataras, dievo įsikūnijimas, ir todėl yra dievas visais vardais ir pavidalais (įskaitant ir Jėzų Kristų). Ir visi, kas nori pasiekti kažkokio tai praregėjimo, turi iš jo mokytis, nes tiktai jisai pilnai savo dievišką būti sąmoningai suvokia, o kiti dar ne.

Tai kelias link to praregėjimo labai paprastas: visi turi stengtis išsivaduoti nuo troškimų, nes troškimai sukelia dvasinį skausmą, visokias būsenas, pyktį, pavydą ir taip toliau. Tai kad tų troškimų nebūtų, visi turi atiduoti savo turtą, pinigus ir taip toliau visai tai sektai, nes pats Sai Baba jokių troškimų nejaučia, todėl jam galima viską turėti.

Taip pat viską valdo visuotinė meilė ir visos pasaulio religijos yra išties vieningos, nes apsijungia Sai Babos tikėjime. Ir todėl sektos nariai netgi neturi atsisakyti savo religijos, o tik pakanka, kad garbintų Sai Babą, kaip Jėzų Kristų, Alachą, Krišną ir taip toliau.

Bendrai tai patsai Sai Baba niekada pernelyg religijose nesigaudė, tai viską pridengdavo tradiciniu induizmu, kartu aiškindamas, kad čia viskas aukščiau už viską.

Nuo daugelio kitų sektų Sai Babos organizacija skyrėsi vienu aspektu - gana neagresyvia ekspansija. T.y., sektos nariai nevaikščiodavo po namus, neknisdavo visiems proto, neplatindavo krūvų lankstinukų ir panašiai, o traukdavo naujus narius, atsivesdami kokius nors draugus. Dėl tokio plėtimosi sekta išvengė daugelio konfliktų su visuomene, nors augimas visvien buvo gana platus ir greitas.

Kad viskas būtų pakankamai stabilu, sekta užsiima ir narių atskyrimu nuo visuomenės (įtraukiami į bendruomenes), ir nuolatinėmis religinėmis praktikomis, kaip kad meditacijos, giesmių giedojimas ir taip toliau.

Vienok be tokių atvirų praktikų yra ir kažkiek visokių pridengtų - pvz., sektoje iš esmės nelabai egzistuoja šeimos sąvoka, visi tratinasi su visais ir tai laikoma kažkokia gerybe. Išimtį sudaro tik asmenys virš 50 metų - jiems neleidžiama užsiimti seksu. Vienok kadangi Sai Baba buvo ne žmogus, o dievas, tai jam buvo galima užsiimdinėti seksu su visais ir visiems tai buvo didžiausia malonė, kad gautų kaip nors savo dieviškąjį avatarą pamaloninti.


Skandalai apie pedofiliją

Gal visa tai būtų buvę niekais, jei ne tai, kad 2002 metais Danijoje išėjo stipriai dokumentuotas dokumentinis filmas "Seduced by Sai Baba", kuriame buvo pradėtas seksualinių praktikų išviešinimas - paaiškėjo, kad Sai Baba tvirkina berniukus. Dar po kiek laiko pasirodė ir kitas, jau BBC filmas - "The Secret Swami"[1], kuriame buvo dar daugiau informacijos apie sektą. Paaiškėjo, kad Sai Baba ne tik feikino visokius stebuklus (jis rodydavo fokusus, kaip kažkas materializuojasi), bet ir tvirkino vaikus. Tarp pasakojimų buvo ir apie kažkokį menamai ritualinį vaikų lytinių organų įtrinimą aliejumi.

Tai buvo netgi ištisas Britų Parlamento kažkoksai tai nagrinėjimas dėl viso to[2]. O dar, pagal spėjimus, Indijoje tokia Sai Babos praktika buvo itin paplitusi, bet dėl to, kad Indijos mastais Sai Baba buvo nesuvokiamai turtingas, visi ištvirkavimai buvo tiesiog ignoruojami, šeimos nesiskųsdavo ir tylėdavo.


Visokie šaltiniai beigi nuorodos

Tai čia žemiau pavardinti visokie šaltiniai beigi nuorodos straipsnio melagingumui paneigti arba patvirtinti. Pipedija niekaip negali garantuoti ar atsakyti, kad nuorodose surastas turinys neatitiks tiesos irba melo.