Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Mūrinė Vokė

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Mūrinė Vokė, Mūrinės Vokės gatvė, Murovka - taigi jau toksai kaimelis Vilniaus panosyje, anksčiau tai jau tikrai kad kaimo buvę, ogi dabar jau miestas ale tipo esą tenais, berods nuo 2004-ūjų. Gi prie Vilniaus prijungė meras koksai tai, kad anas didelesnis darytusi ir Kaunas anojo neaplenktu dydžiu - gi sostinė, kaip žinia, pats didžiausias miestas turi būt! Tai jau ten tokie visi dabar miestiečiai patapę, kad jėtau jėtau! Jau ir vioska nepavadinsi, ba dar ir i dūdą už tai gauti gali. Na turbūt Kaune kažkasai panašaus į Mūrinę Vokę esą Garliava irba Karmėlava kokia tais. Kitų pavyzdžių nežinoma, kadangi gi dar nė vieno normalaus žemėlapio sudaryta nesą Lietuvėlės, tai iš kur gi puikam vilniečiui žinoti?

Marginalų rūmai.jpg


Demografija

O jau tautinės įvairovės tenas jau tokios įvairiausios esama, kad Dieve, Dieve. . . Gi kaip žinia, taigi ten Vilniui lenkynas, taigi ir Mūrinėj Vokėj ne išimtis. . . Dar gausybė rusų, bet tai kad ne tiek jau, kaip lenkų, dėja. Ale reik pastebėti, kad anieji, nepaisą savo nemėgimo rusų, tai kad rusiškai kalbą, kaip dideli. Nors tiek ten jie ir lenkais beesą, tosios kalbos tikrosios lenkų nemokantys, tai tik dar kažkokia tais tuteiša tauškia.

Berots ne kiekvienas žinąs, bet tai Vilnius tai Lietuvos dalis, dar net ir sostinė, o tai Mūrinė Vokė tai tosios sostinės dalis, ale bet taip jau tenais sunku lietuviškai susišnekėti, kaip, turbūt Lenkijoj lietuviškai. Galmėtumėm tarti nebijant, kad tik jau daugiausiai trys-penkios trobos bestovinčios lietuvių šeimų tenais. . .

Dar gi beesą ir tokiųjų, katrie gi mat save dar chacholais bevadiną. Nu čia jau tai jaus lazda teip perlenkta, kad lūžt jau turėtų! Nors ką ten juos suprasi. Gal čigonai, tik, kaip kad nesekrietas, ne toks jau jųjų statusas teigiamas, tai ir meluoja. Na ir te meluoja.

Sako, kad esama ir belarusų. Ale bet tai jau kažkokie tykūs, nei matai, nei girdi iš jųjų ką. Museu grybus renka vasarą - miške gi neišgaudysi. . . O žiemą valgo, ka surinkę, mat gi belarusų taigi toksai bruožas yra, kad tieji grybus be galo mėgstantys.

Apie lietuvius tai ne ką ir tepasakysi, kai šiųjų kaip su žiburių ieškot reikia tanais. Reikia paminėti, kad esama pora svarbių vietinių veikėjų - būtent lietuvų gi. Ir dar vienas svarbus faktas toksai, kad gi jaunimo tarpe lietuvių kalba plačiai vartojama yra.

Svarbu dar ir dadėti, kad tasai įvairumas tautelių jokių rasistinių tenais veikalų nesukelia ir kad šiaip tais, pagal vietinius, tai visi gražiai draugiškai sugyveną tenais. Ot gražu kaip.

Kultūra ir šiaip

Tradiciniai krašto patiekalai - šašlykas, žuvis, kepintos saulėgrąžų sėklos. Tradicinis sportas - muštynės, krepšinis. Pramogos - narkata, alkoholis, muštynės, automobiliai, žvejyba. Tautiškas drabužis - adidas. Krašte dominuojanti religija - Romos katalikai(96.7%), narkata(3.3%).

Žymiausi vietinės reikšmės objektai ir ką reikėtų tenais pamatyti

Dažnai gi tikras murovkietis, paklaustas, kur gyvena, atsako netoli regirtos. Tai kad regitra, reikėtų manyti, yra labai svarbus objektas, ir net jau ne vietinės reikšmės, ba visa sostinė tenais gena savo plieninius žirgus popieriuosna įformyt.

Autobuso stotelė - IKI bazė. Gi toji anksčiau priešais krizei ateinant darbą suteikusi daugybei tojo krašto gyventojų buvusi. Tai dar ten tosios bazės stovėjimo aikštelėje visokiausi tipai susirenką, su atomobiliais suvažiuoja, sąskrydis visas! Mat labai jau didžiulė toji aikštelė.

Upė Vokė, užtvanka - va ten tai kaip privažiuoja visokių marginalų ir dibilų žuvies tik murovkiečiams priklausančios gaudyt. Vietiniai nuolat bamba, kad tieji labai jau заебали, mat nesveikais mąstais žuvis traukia. Vietiniai planuoja atmušinėti svetimšalius, nes taip negražu - viską patys išgaudą, net gi žuvelės vietinui nepalieką. . .Privalu paminėti, kad upės gražumas neišpasakytas.

Buvęs popieriaus fabrikas - tai jau ne kas kito, kaip visokiausių asocialų ir marginalų šventovė. Sklinda gandai, kad tenais jie savo girainus besileidžią. Tai normalaus žmogaus aplenkiamas iš tolo, nes neesą tenais ką bedaryti.

O vat Mūrinė Vokė tai ką gražaus turi, tai turi gamtą be galo gražią, gražias be galo paneles, vietiniams gerai paspaudus - Imbraso pastatytą krepšinio aikštelę, vaikų žaidimų aikštelę, iš pirmo žvilgsnio agresyvius, bet tatai labai klaidinga, bet gi iš tikrųjų labai svetingus žmones vietinius, juokingai didelį milicijos trūkumą, kas labai teigiama, nes kituosna kraštuosna to pavydima, esą мусора ахуели - хуярит не за хуй. . ., pora načnykų, katruose alaus ar ko kito svarbaus esama 24/7 ir dar daugybę kitų gerų dalykų, katrų ne visur jau šiais sunkiais laikais rasi . . .

Beje, tai taipogi esą Португалас Аиварас gimtinė(informacija ne iš labiausiai patikimų šaltinių).