Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Liublino unija

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Taipgi buvo pasirašyta Liublino Unija - nors ir panašu į kažkokį tai psichopatų tūsą

Liublino unija - taigi baisus sąmokslas prieš Lietuvą! Neva tai sukurta bendra Lietuvos - Lenkijos valstybė, ogi ištikrųjų lenkų plikašikniai šliachtos apstūmė būrus lietuvius, atėmė jų istorinę tėviškę Ukrainą ir įvedė tiesioginį valdymą iš Krokuvos. Aišku, visokiems to meto lietuvių vertelgoms tatai buvo naudinga patapti tokias ponais kaip lenkai, bet jau tikriems lietuviams tai buvo kapiec. Tai mes čia įtariam, kad matyt tie "lietuviai", kurie norėjo unijos visai nebuvo lietuviai, o kokie apsimetėliai žydai ar lenkų šnipai!

Nu aišku toj unijoj lenkai pradėjo išsipisinėt su visokiom demokratijom, išrinkdavo kokį karalių iš Prancūzijos ar Žuvėdijos, anas ten sėdėdavo ir apsimesdavo valdąs, o iš tikrųjų šliachtos darė bardakus: koks pijokas šliachta nueidavo į seimą ir ant durniaus užvetuodavo visus įstatymus, paskui prasidėdavo razbojkės.

Tai čia aišku suprantama, kad tokį jovalą kas norėjo, tas galėjo užkariaut. Tai rusai, austrai beigi prūsai tiesiog paėmė ir išsidalino visą tą reikalą kartu su visais šliachtom.

Čia dar galima pastebėti, kad Liublino unijos modelį bandė atkurti anoks prezidentas Adamsius. Irgi buvo pakviestas jau lietuvių šliachtų iš Amerikos. Irgi sėdėjo nieko nedarė, o vietiniai škandalijosi. Gi anas pats šiaip buvo didis lenkų gerbėjas ir mielai dalyvaudavo Lietuvos okupacijos minėjime.