Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Klecko mūšis

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Klecko mūšyje anokio Mykolo vadovaujami baltieji heterolietuviai™ negailestingai žudė ir niekino į Lietuvą prieglobsčio atvykusius imigrantus, nerodydami jokios pagarbos tolerancijai

Klecko mūšis - tai toksai 1506 metų karo įvykis, kur atlėkė į Lietuvą kažkokie totoriai, katrie gavo į kaulus. Bet visokiuose internetuose šis mūšis užsifiksavo smarkiai geriau, nes jam vadovavo kažkoksai Mykolas Glinskis.

O kaip žinia, Kleckas yra ne kas kitas, o Mykolas. Todėl jis ne veltui vadinamas, kaip Mykolas Kleckas. Taip kad dabar čia pasidarykite išvadas, kad šitas minėtas veikėjas ir blogeris iš internetų savo pravarde ir slapyvarde simbolizuoja įvykį, kur baltieji heterolietuviai™ žudė, žemino ir naikino tautinių mažumų atstovus ir juos žemino, reikšdami atvirą netoleranciją.

Todėl mes sakome tau, Mykolai Kleckai: mes tave išrišom, tavo tautinius klaikius patrijošius atstovaujančius išpuolius ir apsimestinę toleranciją.


Klecko mūšis, kaip bjaurus aktas

Mes negalime Klecko mūšio laikyti pilnaverte normalia pergale prieš Krymo chanatą. Nes jau pirmą dieną atvykę Lietuvon dėl prieglobos totoriai buvo nutarę turistiniais tikslais pakeliauti po kaimus, pasiieškoti suvenyrų ir kitų dėmesio vertų dalykų, gal būt išsivesti su savim vieną-kitą lietuvaitę ir taip toliau.

Todėl netikėtai ir be įspėjimo rugpjūčio 5 dieną mažumą totorių užpuolę lietuviai pasielgė negarbingai ir todėl negalima to laikyti tikra pergale. Ir jau tuo labiau negalima pateisinti tų veiksmų, kai daugiau, kaip pusę likusios totorių ordos lietuviai gaudė besugrįžtančius ir mažais būreliais skerdė per visą rugpjūčio 6. Tai šlykščios, pasibjaurėtinos skerdynės, kurių negali pateisinti joksai žmogiškumas.

Jokios tolerancijos čia nėra, todėl šis bjaurus aktas nusipelno visos pažangiosios visuomenės pasmerkimo.