Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Karinis bombonešis

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Kažkoks eilinis karinis bombonešis B-52, eiliniame Delfi portale. Kituose portaluose lygiai taip pat pasitaiko.

Karinis bombonešis - tai toksai bombonešis, kuris yra karinis, nes kaip žinia, visi kiti bombonešiai yra nekariniai ir skirti ne karo reikmėms, o kažkam kitam. Kaip žinia, beveik visada pasitaiko tiktai nekariniai bombonešiai, todėl skaitytojams sunku ir sudėtinga atsirinkti, kur yra koksai. Todėl reikia papasakoti, kad bombonešis yra karinis.

Išties gi visas tas "karinis bombonešis" - tai tiesiog sviestas sviestuotas, o bendrai - tiesiog žurnalizmas, kur apie visokius dalykus rašo absoliučiai jokio supratimo neturintys žmonės. Taigi, taip ir gaunasi, kad nors tikrovėje nekariniai bombonešiai neegzistuoja iš principo, nes tiesiog neegzistuoja netgi konceptualiame lygyje, visvien koks nors žurnalizdas ima ir parašo apie karinius bombonešius.

Gerai pagalvojus, visgi gal ir tiesa, kad reikia karinius bombonešius vadinti kariniais, nes žinia gi, yra ir nekariniai bombonešiai. Štai kiek visokių nekarinių bombonešių rūšių galima sugalvoti:

  • Civiliniai bombonešiai, kurie mėto ant žmonių galvų civilines bombas
  • Mokykliniai bombonešiai, kurie mėto ant mokyklų mokomąsias bombas
  • Medicininiai bombonešiai, kurie mėto ant ligoninių ir poliklinikų gydomąsias bombas
  • Architektūriniai bombonešiai, kurie mėto ant miestų statybines bombas
  • Fekaliniai bombonešiai, kurie ant ko papuola mėto šūdų bombas
  • Instituciniai bombonešiai, kurie mėto ant įmonių biurokratines bombas
  • Žiniasklaidiniai bombonešiai, kurie mėto ant smegenų karinius bombonešius
  • Nekariniai bombonešiai, kurie mėto ant nekariuomenės taikos bombas
  • Transportiniai bombonešiai, kurie mėto transportines bombas ant transporto
  • Pipediniai bombonešiai, kurie mėto kliedesių bombas ant jūsų galvų

Štai tokių sugalvojome nekarinių bombonešių rūšių. Žurnalizdai, kurie apie tuos karinius bombonešius rašo, galėtų straipsnio gale pridėti platesnį paaiškinimą apie tai, kas tie nekariniai bombonešiai yra, kuo jie skiriasi nuo karinių bombonešių ir dar įdėti nuorodą į Pipediją.


Dar žr.

Yra ir kitų panašių atvejų, pvz., tokių: