Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Hermis

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Štai toksai kultūringas ir gražus Hermio banko logotipas, kuris dar primena senus laikus, kai po bankų griūties šisai atrodė kaip stebuklas

Hermis buvo kadaise toksai visai gražus ir linksmas bankas, katras visai neblogai augo, pakolei 1998 anoksai Vilniaus Bankas kažkokiu būdu įsigyt susimanė 43 procentus Hermio banko akcijų, o jau to pasėkoje gavo ir 50 procentų balsų, taip galų gale ir baigėsi, kad nors ten kažkaip tasai Hermis berods ir protestavo, o spauda irgi kažką ten rašė, tačiau buvo suvalgytas ir neliko.

Taip Vilniaus Bankas tada tapo didžiausiu iš visų bankų, kokie tiktai buvo tuo metu per Lietuvą, o ir antru pagal didumą tarpu visų trijų Pabaltijo valstybių, teatsilkdamas nuo estiško Hansabanko.

Tai Pipedija čia turi pareikšti, kad išties tai yra labai gerai, nes taip gavosi stipresnis ir stabilesnis bankas, tai visiems į naudą išėjo ir tai yra labai sveikintina, nes bankai turi būti dideli, nes tik dideliuose bankuose būna daug pinigų, o jei nedaug pinigų, tai kas gi tada per bankas?

O dar kai tą Hermį kažkaip virškino, tai buvo kalbos, kad keturi didžiausi to meto Lietuvos bankai galį apsijungti į vieną, taip sukuriant superbanką, katras atsilaikytų ir prieš skandinavus - į tą galėję įeiti Vilniaus Bankas, Hermis, LTB ir Žemės Ūkio Bankas. Bet kažkaip taip neįvyko, tai tokio ir nesigavo, o jei būtų gavęsi, tai turėtumėm dabar monopoliją.

Gi dabar iš Hermio mums belikęs toksai atminimas, kaip Hermis Capital...