Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Anarchija.lt

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Anarchija.lt - taigis anarchistų portalas. Taigi paradoksas gi tenais toksai, kad paraleliais visokiems anarchistams, dar ir komunistai ten rašinėja ir netgi žymūs kapitalizmo vertelgos. Taip ten ir gaunasi, kad nesuprasi - anarchija tikra, ir portale, ir galvose!

Pipedija tenais kartą skaitė skaitė ir nusprendė, kad jau visai išprotėjo, tai nutarė viską paneigt ir tiesą parašyt, kad viskas ten netiesa, o išties tai tik aplinkui sąmoksla, jis su savo psichotronais visus nori paversti vergais, valdžia mus persekioja ir puola, nori nužudyti ir transliuoja mums į galvas haliucinacijas, jie tyčia diegia šizofreniją, platina visokias psichozes, o paskui naktimis žiūri mums pro langus, specialiai kopėčiomis užlipa, o kai prie lango prieinam, tai staigiai pasišalina, kad nepastebėtume. Bet mes tai pastebim iš to, kad kartais sujuda užuolaidos, o be to vidinė nuojauta mums tai pasako.

Negalim neigt, kad anarchija yra ne santvarka, o atvirkščiai, taipgi reikia ir pripažinti, kad konfliktas tarpum dviejų anarchijos esminių pakraipų ligšiol dar neišspręstas, tad vieni sako, kad anarchokomunizmas yra šventas, o kiti sako, kad vienintelis būdas tėra anarchofašizmas.

Tai štai tokių temų gilumines apžvalgas jums siūlo LUNI, kuris yra išlaikomas iš Anarchija.lt portalo uždirbtomis lėšomis. Tai dar klausimas, kiek jie tų lėšų prageria, gal dėl to ir nėra magistrantų ligi šiol.