Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia durnapedija! Nusišnekėjimų šventovė!

Nachmanas Dušanskis

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Nachmanas Dušanskis, visai nekaltu žvilgsniu žiūri į jus ir vaizduoja, kad nieko jam nereiškia žmonių žudynės

Nachmanas Dušanskis - toksai NKVD veikėjas, Petro Raslano draugelis, vos kokiais 5 metais už šį jaunesnis, bet jau nusibaigęs 2008, taip kad ir gerai, nors ir gaila, kad liko nenubaustas, nes kažkaip pabėgo į Izraelį, o tenai kokių tai užtarėjų surado, tai užtat paskui daug metų buvo tuo šūdu, kuris neleido Lietuvai su Izraeliu normalių santykių turėt, nes vis kažkas primindavo, kad šito kruvino šūdo neišduoda teisėsaugai.

Labiausiai Nachmanas Dušanskis pagarsėjo tuo, kad buvo vienas iš Rainių žudynių organizatorių, kartu su Petru Raslanu.

Gimė 1919 kažkur Šiauliuose, paskui įstojo į nelegalų komsomolą, užsiimdinėjo kažkokiais neaiškiais reikalais, už ką pasodintas 1936 metais ir prasėdėjo maždaug metus laiko. Paleistas laisvėn 1937, jau po kokios savaitės ar dviejų vėl sėdo, nes spėjo vėl prisidirbti, taip kad ir sėdėjo iki 1940. Atėjus sovietams, iš kalėjimo nukeliavo tiesiai į NKVD, kur iki pat karo 1941 dirbo Telšiuose, gavęs leitenanto laipsnį. Prasidėjus karui, sudalyvavo Rainių žudynėse, o tada nusiplovė į SSRS, kur išėjo kažkokius NKVD mokymus ir įsidarbino lageriuose, kur ėmė tardymais užsiimdinėt.

Grįžo į Lietuvą 1944 rugpjūtį, į Kauną, kur tapo vyresniuoju operatyviniu įgaliotiniu, paskui jau NKVD persivadino į MGB, o Nachmanas Dušanskis tapo kažkokio ten kovos prieš buržuazinius nacionalistus poskyrio viršininko pavaduotoju, o paskui ir viršininku. Už tai, kad gaudė partizanus, 1953 pervestas į Vilnių, kur buvo jau MVD 4 valdybos veikėjas (3 skyriaus viršininko pavaduotojas). Paskui 1954 buvo permestas į kažkokį 2 skyrių, kur 1956 tapo papulkininkiu, paskui jau 1960 į 2 valdybą, kur 2 skyriuje kažkuo užsiimdinėjo, nes buvo pažemintas pareigose, paskui vėl paaukštintas po 7 metų, taip kad 1967 tapo 5 skyriaus viršininko pavaduotoju, o paskui 1957 išleistas į atsargą ir tapo visokiu šiaip kažkokiu tarnautoju.

Skirtingai nei Petras Raslanas ar nekurie kiti manijakai, Nachmanas Dušanskis sugebėdavo išvengti visiškai nevaldomo žvėriškumo priepolių, užtat taip sparčiai pareigose nekilo, o kartu ir nebuvo išmetamas, nes neprisidirbdavo. Nepaisant to, pasižymėjo ir sadizmu, ir kankinimais, tačiau šiuos darė tikslingai, šaltai apgalvodamas, todėl tapo vienu iš esminių organizatorių, sunaikinant Lietuvos partizanų grupes. Taip sunaikintos Tauro, Dainavos, Prisikėlimo apygardos, nužudytas J.Vitkauskas, J.Lukšas ir nemažai kitų kovotojų. Taip pat vadovavo A.Ramanausko suėmimui.

Paskui jau gyveno ilgai ir patenkintai Lietuvoje, pakol 1989 metais pabėgo į Izraelį, taip kad tenai ir nusibaigė, išvengęs teismo.