Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia durnapedija! Nusišnekėjimų šventovė!

Petras Raslanas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Toks štai entelegentiškas visas, kostiumėlis ten, kaklaraištėlis, akinėliai, štai taip vat gerai gyveno žmonės sovietmečiu, tai čia jau matome tai kaip įrodymą visame gražume

Petras Raslanas - gi Rainių žudynių organizatorius kažkoks, žymus LTSR veikėjas irgi komunistas bei NKVD aktyvistas, apie katrą labai sausai ir gražiai rašo sovietinė raudona lietuviška enciklopedija:

Raslanas Petras (g. 1914,03,25 Rygoje), revoliucinio judėjimo Lietuvoje veikėjas. TSKP narys (1938, iki 1940 priklausė LKP). 1931 įstojo į LKJS, 1932 LKJS Rokiškio parajonio komiteto sekretorius. Daugiau, kaip 5 metus kalėjo. 1939 LKP Rokiškio apskrities komiteto sekretorius. 1939-1940 LKJS CK narys. 1940-1969 administracinis darbuotojas; pulkininkas (1959). 1960 baigė Vilniaus Universitetą. Nuo 1969 tarnautojas Vilniuje.

Tai čia vat toks vat administracijos darbuotojas vadinasi, tarnautojas, kaip sakant. Taip vat kad ir matom, kad jei pasiremiam sovietine medžiaga, tai ir matom vat teisybę, kad visokie veikėjai visai nekalti, nes jie gi tarnautojai ten ir taip toliau. Tai kaip ten gali būt, kad tarnautojas gali žudyt, taigi nesąmonė ten ir panašiai. Jis už visų laisvę ir brolybę bei gerą gyvenimą buvo, jokio ten nieko nedarė, o tik žiūrėjo, žiūrėjimas nenusikaltimas...

Dar ten jo toksai draugelis buvo - Nachmanas Dušanskis, tai irgi panašus veikėjas.

Petras Raslanas - kruvinas šūdas

Čia tokia pilnavertė nuotrauka gal iš kokių 1955 metų maždaug

Petras Raslanas, daug kur žymimas kaip Пётр Раслан, gimė 1914 metais Rygoje ale paskui jau gyveno kažkur Lietuvoje, sulaukęs kokių 17 metų, 1931 pradėjo trintis su kažkokiu komsomolu, užsiėmė aktyvizmais - išties visokiu chuliganizmu, koksai šiais laikais vadinamas antifa. Nuo 1938 susidėjo su LKP, tai iškart įsivėlė į kažkokią perversmų veiklą, už ką išsyk buvo pasodintas.

Šiaip tai patsai Petras Raslanas sėdėjo kalėjime bent du kartus, tačiau paprastai minimas tik vienas kartas, kai už antivalstybinę veiklą jis 1938 buvo nuteistas 5 metams kalėjimo, tačiau atsėdėjo gal kokius metus ar pusantrų, o jau paskui atėjo SSRS ir paleido jį. Pirmą gi kartą ketverius metus atsėdėjo už kažkokį apiplėšimą, bet kai tas atsėdėjimas buvo visiškai kriminalinis, tai buvo linkęs tą nutylėt, o tik šiaip pasakydavo, kad kone šešetą metų praleido už grotų, kalinamas Smetonos režimo.

Įvykus sovietinei okupacijai, Petras Raslanas dirbo NKVD, nuo 1941 - NKVD viršininkas Telšiuose. Rainių žudynių surengėjas, organizatorius ir iniciatorius, kuris paskui evakuavosi į SSRS, kur 1942-1943 už šitą veiklą buvo pasųstas į NKVD aukštąją mokyklą, kaip ypatingai stropiai ir gerai atitinkantis ČK idėjas. Taip kad jau 1944 metais buvo pasiųstas atgal Lietuvon, kad toliau tas idėjas praktikoje įgyvendintų.

Pasižymėjo sadizmu, sugautus partizanus nukankindavo negyvai, nes tardymų metu net ir nekeldavo sau tikslo kažką daugiau padaryt, kaip tik nukankint. Tai šitaip dirbo, pakol 1946 prasimušė į pačią NKVD vaodvybę, o kai ši persivadino į MGB, tai ir šitoje iki 1950, o paskui 1951 tapo dar ir kažkokiu partiniu sekretoriumi, o jau po kelių mėnesių buvo pažemintas pareigose, nes prisidirbo. Taip kad buvo nušalintas, o po metų įdarbintas vėl, taip kad 1952-1953 buvo kažkoks srities MGB viršininko pavaduotojas kažkur Klaipėdoje. O paskui vėl grąžintas į Vilnių, dirbo MVD, tapo pulkininkas, o paskui ir 4-osios valdybos viršininkas, o paskui jau 1959 vėl prisidirbo, buvo vėl pažemintas ir tapo įgaliotiniu Panevėžyje, o paskui Kaune, o paskui pervestas toliau nuo žmonių, kad daugiau neprisidirbtų. Taip kad 1961-1969 buvo KGB operatyvinės technikos skyriaus viršininkas ir vadovavo visokiems pokalbių pasiklausymams.

Kaip sako gandas, Petras Raslanas vis prisidirbdavo dėl savo nesivaldymo, nes tarpais sužvėrėdavo ir prisisiautėdavo tiek, kad tekdavo jį šalinti nuo žmonių, nes netgi KGB pareidavo kalbos, kad pusprotis, kuris netinkamas, nes net ir KGB netinka puspročiai, kurie mirtinai nukankina žmones anksčiau, nei tie yra ištardomi ir išduoda kitus. Čia turime pasakyti, kad Raslanas ne vienintelis toksai buvo, nes daug ten buvo panašių, kurie vis prisidirbdavo įsiūčio priepoliuose, nes atvirai kalbant tai buvo manijakai paprasčiausi.

Tai gal dėl savo idėjiškumo paskui Petras Raslanas buvo pervestas į tokią savotišką įstaigą - LTSR religinių reikalų ministeriją. Tai ten negalėjo nieko tardyti, bet kai kokį kunigą nuspręsdavo paprotinti, tai čia daugiau ir nepasakosim.

Petro Raslano veikla buvo užkabinta dar 1988, vos kilus Atgimimui ir Sąjūdžiui, taip kad greitai reikalas buvo išviešintas. Dėl savo krūvos pažinčių KGB ir MVD, o taip pat ir visokiuose LKP vadovybės sluoksniuose, tebuvo formaliai apklaustas tris kartus, tačiau procesas buvo nutrauktas 1990, jau po Nepriklausomybės paskelbimo, nes matyt turėjo kažkur pažinčių. Taip kad nesuimtu išliko iki pat 1991 vasaros, kai ėmė aiškėti, kad Lietuva liks nepriklausoma - tada susirinko manatkes ir išvažiavo į Rusiją. Ten atrodo gyvas iki šiol, gyvena kažkur netoli Maskvos, kokiame tai miestelyje, besivadinančiame Balašicha.

Už savo veiklą vardant SSRS, Petras Raslanas yra gavęs 31 medalį ir 4 ordinus.