Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia durnapedija! Nusišnekėjimų šventovė!

Baltoji Brolija

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš Baltoji brolija)
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Atvirai apduję Baltosios brolijos nariai - ištisas savaites ir mėnesius gaunantys ne daugiau kaip 4 valandas miego per parą, bet užtai dar gaunantys kažkokių narkotikų ir pasikartojančius hipnozės seansus. Nenuostabu, kad jau iš tolo atrodo kaip zombiai.

Baltoji Brolija arba dar jei pilniau pavadinama, tai Didžioji Baltoji Brolija (rus. Великое белое братство ЮСМАЛОС) - apie 1990 metus susikūrusi sekta, kuri rėmėsi teosofijos draugijos kūryba, bet ją gerokai papildė. Sektos vadai buvo anokia porelė veikėjų - Jurijus Krivonogovas ir Marija Cvigun, kurie anais neramiais laikais sugebėjo prasibrauti iki televizijų ir laikraščių, skelbdami apie kažkokį naują, pagerintą dvasingumą. Paskui dar prisidėjo toksai Vitalijus Kovalčukas, kuris tapo nauju Marijos Cvigun vyru.

Anais laikais labai visokios sektos siautėjo buvusios SSRS teritorijose, o šita tai buvo viena iš didesniųjų. Tiesa, kai kurie žinovai anais laikais Baltąją broliją kažkaip dar susiejo su keistais japonais, kur irgi buvo sekta, tik kita - Aum Sinrikyo. Tiesa, vieni ir kiti vieni kitų kaip tai kratėsi vis, tik kad daugelis sektantų priklausydavo kažkaip kartais abiems sektoms iš karto.

Kadangi kažkokiais dvasiniais ekstrasensiniais metodais anie bendravo su kažkokia mistine Didžiąja Baltąja Brolija, turinčia kažkokias antgamtines galias ir esančia kosmose, tai ir visa sekta gavo Baltosios Brolijos pavadinimą. Taip kad galų gale ėmė darytis neaišku, kur čia šita sekta, o kur išgalota kosminė baltoji brolija. Vienok spektaklių visokiems naivesniems žmonėms ta Marija Cvigun pridarydavo tiek, kad jiems protas aptemdavo, prasidėdavo atvira indukuotoji psichozė ir tada tokie žmonės visą savo turtą perrašydavo ant sektos, kaip ir visus pinigus atiduodavo. Kadangi tokių žmonių buvo tūkstančiai, tai gavosi labai nemažos sumos. Taigi, sekta, kad ir visai nauja ir trumpai gyvuojanti, gavosi labai turtinga.

Baltosios brolijos pavadinimą Marija Cvigun ir Jurijus Krivonogovas nusigriebė nuo tos pačios teosofijos draugijos, kuri jau bene šimtą metų kliedėjo apie kažkokias aukštesnes būtybes. Nusigriebę tą pavadinimą, abudu pasikeitė ir savo vardus: Marija Cvigun pasidarė Marija Devi Kristus, o Jurijus Krivonogovas pasidarė Joanas Svamis. Neformaliai gi toji Marija Cvigun ėmė save vadinti Švenčiausia Mergele Marija, skelbdama, kad ji yra visa šventa trejybė viename - ir pačiu Jėsumi Kristumi (tik moteriškos lyties), ir jo motina, ir jo sužadėtine. Jurijus Krivonogovas tokios fantazijos neturėjo, tai apsiskelbė tiesiog Jonu Krikštytoju ir tvarkė visą sektos buhalterija beigi kitus reikalus.


Baltosios brolijos pradžia

Pačią sektą, kaip naują tikėjimą, įkūrė toksai Jurijus Krivonogovas, apie kokius 1989-1990 metus, kai SSRS tiesiog siautėjo visoksai religinis pamišimas, nes valdžia nustojo drausti, tad žmonės ėmė šnekėti, o spauda - rašinėti ką papuola, kad tik visi pirktų. Štai tada tiesiog suklestėjo visokie šarlatanai, uždirbantys pinigus iš visokios ezoterikos ir ekstrasensorikos. Vienas iš tokių greitai pinigų užsidirbti norėjusių buvo ir tasai pats Jurijus Krivonogovas, kuris buvo tiesiog kažkoks inžinierius-radiotechnikas-kibernetikas iš Dnepropetrovsko.

Tasai Jurijus Krivonogovas nebuvo labai durnas - jis matyt jau spėjo prisiskaityti visokių knygų apie religijas, kažkaip praėjo kažkokius neaiškius hipnozės bei NLP kursus ir dar ten kažką, atrodo kurį laiką dirbo ir konsultuodamas kažkaip KGB ir įsidarbinęs kažkokiame neaiškiame valstybiniame Maskvos sveikatos institute. Ir jau paskui, kažkaip atsidūręs Ukrainoje, ėmė rengti paskaitas lengvatikiams, kur juos gydydavo ekstrasensiniais energetiniais spinduliais ir knisdavo protą, kad neštų jam pinigus.

Per vieną paskaitą į jį kreipėsi moteriškė, kuri pasiūlė labai labai susitikti ir taip toliau - vat ta moteriškė buvo komsomolo instruktorė Marija Cvigun, kuri pasidarė dieve, o patsai Jurijus Krivonogovas pasidarė pranašu. Marija Cvigun ta proga išsyk pasiuntė velniop savo vyrą kartu su sūnumi ir pradėjo religinę karjerą. Kadangi talentą knisti protą ta Cvigun turėjo didesnį, tai ji tapo esmine figūra, o štai organizuot reikalus mokantis Krivonogovas ėmėsi organizacinių reikalų. Taip sekta ir užsisuko.


Baltosios brolijos metodai

Skirtingai nuo kitų, mažiau kenksmingų sektų, Baltoji brolija smegenis žmonėms išsunkdavo labiau, nei dauguma sektų-žudikių, tai ir gavosi, kad nors ir tipiška apokaliptinė sekta, bet surinko ne kelias dešimtis ar šimtus, o netgi tūkstančius žmonių. Paprastai apokaliptinės sektos neišauga iki tokio dydžio, nes nesugeba taip intensyviai užsiimti smegenų plovimu, kai tas smegenis tenka plauti daugybei žmonių. O vat Baltoji brolija gavosi netipiškai didelė.

Esminis mechanizmas, per kurį ta sekta šitiek išaugo, buvo labai paprastas - miego deprivacija. Tiesiog žmonėms neduodavo miegoti, leisdavo ne daugiau kaip 4 valandas per parą, ir visą tą nemiegojimą pavertė nuolatine religine praktika, kur sektos nariai turėdavo būti butuose po kelias dešimtis žmonių, ir nuolatos vieni kitus žadinti, nes užmigti negalima kažkodėl, nes numirsi ar tai dar kažkas ten bus blogo.

Žodžiu, nuo nedamiegojimo pas visus sektos narius neišvengiamai prasidėdavo aiški parafrenija, konkreti psichozė ir jie imdavo nesuvokti kas vyksta. Tuo tarpu aukštesni sektos vadai tiems nedamiegojusiems vargšams pisdavo protą tiek, kad tie perimdavo visus kliedesius - žodžiu, gaudavosi indukuota psichozė ir indukuoti kliedesiai.

Kad įtaiga būtų gera, o sektos vadų dvasinguminėmis galiomis sektos nariai giliai patikėtų, sketa naudojo ir narkotikus. Kokius ir kiek ir kaip - detalių rasti nesigauna, bet kad praktika buvo - atrodo ir iš teisinių šaltinių tai pasitvirtina. Panašu, kad greičiausiai kokie tai opiatai.

Paskui psichotiniai sektos nariai darydavo viską, kas jiems nurodyta - ir savo turtą parduodavo, ir pinigus atiduodavo Marijai Cvigun ir Jurijui Krivonogovui, ir taip toliau. Ir dar užpuldinėdavo tuos, kas sektai kėlė grėsmę.

Nors teisėsauga ir neįstengė įrodyti, su sekta anais laikais buvo siejamas nemažas kiekis žmogžudysčių. Bent pora atvejų buvo pakankamai gerai dokumentuoti - vieno nario savižudybė, palendant po traukiniu ir kito nario įvykdytas kažkuo neįtikusios senutės nužudymas. Vienok šių atvejų nepavyko priskirti sektai, kaip nusikalstamai organizacijai.


Baltosios brolijos subyrėjimas

1993 metais bene didžiausias sektos filialas Kijeve, kartu su ta pačia Cvigun ir Krivonogovu, susigalvojo surinkti apie tūkstantį žmonių į kažkokią sporto salę, o paskui - ir šventosios Sofijos cerkvę, o tada juos sudeginti, nes tai besą Apokalipsė ir tik patys numirdami savo pasirinkimu, esą sektos nariai papulsią į kažkokį dangų, o gal tiksliau į kažkokį kokį nors Sirijų. Kai sektos nariams protas buvo gerai prakruštas, tai jie, aišku, su tuo visai pilnai sutiko, įsiveržė į tą cerkvę ir ją užgrobė.

Tai kad jie nieko to nespėtų padaryti, teisėsauga juos sučiupo ir pasodino. Tiesa, su minia religinių bepročių susitvarkyti buvo gana sunku, tad teko visą tą cerkvę dar ir pripurkšti ašarinėmis dujomis, o sektantus tiesiog sunkvežimiais ir autobusais vežt į kur papuola, kad jie nebandytų atgal sugrįžti.

Iš viso per akciją buvo sulaikyta 616 sektos nariai. Sektos vadovai, kaip paaiškėjo, jau buvo išsiaiškinę, kaip pasprukti iš tos cerkvės, kol sektos nariai joje deginsis gyvi. Jei ne teisėsauga, tai atrodo, kad ir būtų pasprukę, o sektos nariai būgų buvę ne suimti, o susideginę negyvai.

Paskui buvo daug verksmų, kaltinimų teisėsaugai, kad šie esą pragaro išperos ir pažeidžia kažkokias religines žmogaus teises, bet galų gale Marija Cvigun gavo 4 metus, Vitalijus Kovalčukas 5 metus, o Jurijus Krivonogovas - 7.

Sektą anie sektos vadai bandė išlaikyti ir sėdėdami kalėjime, tačiau matyt nelabai sekėsi, tad kai atsėdėjo (tiesa, nepilnai), jau normaliai atsikurti neįstengė. Vis tarpais bandydavo kokios nors grupelės atsigauti, tačiau nelabai jau sėkmingai.

Baltoji brolija bando atsigauti

Apie 2013 metus pasirodė naujos naujienos, kad dabar vėl ta pati Marija Cvigun, tiesa, pasikeitusi vardą-pavardę į Viktoriją Preobraženskają, toliau pisa protą atsitiktiniams žmonėms, tapydama kažkokius absurdiškus ir nevykusius paveiksus ir rengdama jų parodas, kurių metu pasakoja žmonėms, kad ji atskrido iš Sirijaus ir atnešė čia kažkokį dvasingumą. Ir žinoma, kad viskas, ką jinai čia prisidirbo - tai tiesiog melas ir netiesa, kurią apie ją paskleidė kažkokie negeranoriai.

Pipedija, deja, čia negali nustatyti, ar visa ta Marijos Cvigun ir Jurijaus Krivonogovo veikla tebuvo paprastasis sukčiavimas bei aferizmas, ar tai visgi buvo paranoidinė schizofrenija. Aišku tik tiek, kad patys sektantai kraustėsi iš proto tiek smarkiai, kad neretas pakliuvo į durnyną.


Dar žr.

Yra ir kitų dar sąsajų su baltąja brolija:

  • Centras Sirius - kažkokia dar neaiški organizacija, kuri sakosi, jog irgi su ta baltąja brolija kažkaip bendrauja