Sovmaras

Sovmaras – anoks LJ blogeris, išaugęs iš eilinio dunduko, pravarde Maras.

Vizualinei identifikacijai dr.Sovmaras LJ bloge įdėjo savo daktarišką ausį. Negebame atspėti, ką tuom norėjo pasakyti mokslingasai blogeris, todėl pagarbiai įdedame ją čia. Gal atsiras koks mokytesnis pipedas, katras iššifruos Sovmaro ausų paslaptį...

Dundukas Maras ir Račas matuojasi talentais

Dar būdamas kuklus dundukas, anas pagarsėjo tuo, kaip jį gražiai išdūrė pats Račas.

Dažno tame tinklaraštyje skandalo metu dundukas Maras pradėjo moralizuoti beigi auklėti Račą, katras atsakomai jį padūrė, kad spjaut norėjo į anoniminių komentatorių pamokymus, bo anie yra bailūs savo veidą parodyti ir vardą įvardinti.

Ot štai jeigu jis prisistatytu vardu, pavarde beigi pasakytu darbovietę, pajamų dydį, buto numerį ir laiptinės kodą – tuomet Račas aną pripažintu lygiu pašnekovu bei didžiai dėmesingai klausytų ano pamokymų ir gal net padarytu, kaip lieptas.

Paprastai ant tokio lieso slieko Internetuose neužkimba net labiausiai alternatyviai intelektualūs dundukai, bet dideliai to tinklaraščio skaitytojų nuostabai beigi džiaugsmui, Maras užkibo!

Ir paviešino visą Račo reikalaujamą informaciją – net batų dydį, berods, paminėjo. Išsinuogino, tsakant, iki panešiotų šeimyninių trauzų.

Girdi, aš ne šiaip dundukas Maras, o vienas talentingiausių ant Lietuvos istorijos mokslinykų Valdemaras, per katro disertacijos gynimą net oficialūs oponentai buvo VU rektorių apspitę ir kumščiuodami reikalavo, kad anas ne šiaip daktaro, bet habilituoto daktaro pažymėjimą Marui išrašytų.

Tai tas pasakė, kad tokių nebuvo pasiėmęs ir nubėgs anų atnešti, bet apgavo ir pabėgo suvisam.... Ir tik todėl Maras liko paprastu, nei kiek nehabilituotu daktaru.

Nu ir dar daktaras Dundukas pasibėdavojo, kad už talentą Lietuvoje mažai mokama – va, žiūrėkit, kažkoks baigęs istoriją bet daktaru taip ir netapęs plikagalvis rašeiva su nutrintomis velvetkėmis direktoriauja sau įtakingiausių sąrašuose, ir namą Vilniuje turi, ir žmoną mokslų daktarką, ir su Subaru džipu važinėja, ir kelis vaikus į žmones išleido, o talentingam mokslinykui – š... pygą ant pagaliuko! Net žmonos nemokamai neina susirast...

Nu tai čia Račas visai pasiuto ir iš to daktariškai talentingo dvasinio striptizo išsityčiojo per visus galus.

Ir garsiai žvengė, ir pirštais rodė, ir šaldytuvo turiniu kvietė pasimieruoti – girdi, žmogus tiek talentingas, kiek šaldytuve turi, tai jeigu Račo dvimetrinio šaldytuvo durelės neužsidaro – nes juodųjų ikrų skarbonkės netelpa, o dr.Maro minišaldytuve tik nugertas kefyro butelis, šaldytos viščiukų odelės ir netyčiom įsprukusios pelės liekanos - tai vadinasi, tokie anų talentų dydžiai ir yra.

Dar pagrasino, kad ateis į Maro disertacijos gynimą ir taip aną suvarys, kad jam ne tik kad daktaro laipsnio neduos, bet visai iki bakalauro pažemins. Bo dvidešimt kelintas pagal įtaką žmogus ant Lietuvos - čia jums ne šuns papai....

Supyko ir įsižeidė Maras, kad buvo taip beviltiškai apmautas savo geriausiuose kėsluose, ir viešai beigi išdidžiai atsiribojo nuo dunduko vardo.

Dundukas Maras virsta didžiąja LJ viltimi - blogeriu Sovmaru

Bet kadangi jau buvo pratęs bendrauti su žmogais internetuose ir net turėjo išsikovojęs šiokį tokį autoritetą tarp dundukų, tai nedingo, kaip į vandenį, o užsivedė blogą LJ blogofermoje.

O kadangi nebenorėjo būti dundukas Maras, tai pasiėmė naują nickneimą ir užsivardijo taip – Sovmaras. Atseit, nebe Dundukas Maras, bet – Sovietologijus Maras.

Išvydę savo tarpę tokį didžiai mokslingą beigi skandalingą naujoką, LJ-istai begalinai nudžiugo, gausiai užfriendino ir pradėjo laukti ano daugžodingų piktų rašinių.

Juk visiems žinoma, kad mokslingi daktarai gan dažnai pasižymi logorėja, tai atrodytu – kur dar lietis, jei ne LJ?

O kadangi daktaras talentingas, bet neįvertintas ir todėl alkanas, tai tie išsiliejimai turėtu būti pikti, t.y. smagūs skaityti.

Ale bet tačiau nieko panašaus neįvyko.

Iš savo skaitytojų lygiais sau Sovmaras palaikė tik Kreivarankį ir Aurelijų, katruos ir užfriendino.

Kiti taip ir liko daktariškos išminties skaitytojų vaidmenyje, kantriai anos belaukiančių pagarbiai išsižiojus.

Ir dar didžiai LJ-istų nuostabai dr.Sovmaras pareikalavo, kad prieš bile kur cituojant jo LJ žurnale parašytus žodžius, būtų gautas ano pačio išankstinis sutikimas.

Girdi, tie žodžiai yra aukso vertės ir nemokamas jų citavimas prilygsta autoriaus apiplėšimui, bet išimties tvarka jis gal ir leis retkarčiais pacituoti savo išmintį – kaip intelektualinę labdarą.

Tai kadangi tokių cirkų net rusakalbiame LJ dar nebuvo (o ten yra visko – net Medvedevo blogas!), tai visi vyriškos lyties tinklaraštinykai supratingai pakraipė galvomis, o mielosios blogerės ir blogerytės tyliai pakikeno ir paprunkščiojo.

Tai kiek žinoma, niekas, apart Račo, tos Sovmaro išminties cituoti ir neišdrįso. Nes nelabai ten ką ir pacituosi.

Nors Sovmaras rašo reguliariai, vos ne kasdien, bet kad tie jo įrašai labai jau lakoniški, katruos tik ant antkapių kalt. Ne kaip daktaro, ale kaip kokio Erlicko.

Daugelio nuomone, dunduko Maro komentarai būdavo gerokai įdomesni, nei tie graudoki namudiniai aforizmai, katrais nūnai svietą džiugina garbusis daktaras.


Dr.Sovmaro namudinė išmintis

Štai tipiniai Sovmaro LJ įrašų pavyzdžiai:

Vieną dieną - teiginys:

„Gyvenimo džiaugsmas - taip pat našta.“

Kitą dieną - klausimas:

„Kaip pateikti galutinius atsakymus, jei jų nėra?“

trečią dieną – jau sudėtinis klausimas:

„Kur dingo tiesė ir tiesumas, be kurių sąžiningumas klimpsta išvedžiojimuose?“

Ir taip diena iš dienos.

Tendencija akivaizdi, tai jei yra tokių, katrie mėgsta per TV rodomus serialus parsipūsti iš torentų ir žiūrėti visas būsimas serijas iš eilės, tai yra galimybė pasiskaityti daktaro Sovmaro LJ įrašų analogų už kokius 5 metus į priekį.

Kad ir čia, pvz.:

a. [1]

b. [2]

O tie, katrie visgi bevelyja kankintis, žiūrėdami serialus po 30 min. kasdien su visomis reklamomis, gali skaityti dr.Sovmaro blogą čia:

[3]

Įžymiąją, beveik habilituotą ir neabejotinai talentingą disertaciją galima už dyką, t.y. veltui, PDF formate parsisiųsti iš čia:

[4]


Visokie šaltiniai beigi nuorodos

Tai čia žemiau pavardinti visokie šaltiniai beigi nuorodos straipsnio melagingumui paneigti arba patvirtinti. Pipedija niekaip negali garantuoti ar atsakyti, kad nuorodose surastas turinys neatitiks tiesos irba melo.