Sovietmetis

Sovietmetis - tai tiesiog sovietinė okupacija, kai Lietuvą užgrobusi buvo Sovietų Sąjunga. Panašiai, kaip carmetis, kai buvo užgrobusi Caro Rusija ar vokietmetis, kai buvo užgrobęs III reichas. Okupacija - tai nieko gero, nes žmones tik kankino, skriaudė, trėmė, neleido gyvent kaip kas nori ir vertė garbinti kažkokius absurdiškus sovietinius stabus.

Sovietmetis - tai laikas, kuriuo jau čia daugelis ir netiki, mat buvo tais laikais LTSR, SSRS, Lenino paminklai, Brežnevas, Stalinas, Chruščiovas, Gorbačiovas, Andropovas, Černenka, bet nebuvo dešros, televizija rodė vieną kanalą, mašina kainavo tiek, kiek 100 mėnesinių atlyginimų, ir tai su sąlyga, kad kelioliką metų jos eilėje lauksi.

Gi kitiems sukyla nostalgija apie tai, kaip esą buvo tais laikais gerai, bet tai čia turim pastebėti, kad gerai buvo tiems, kas buvo ispalkomų darbuotojai ar šiaip kokie funkcionieriai, tai čia ir dabar taip viskas: esi prie lovio - tai laimingas!

Į parduotuvę atvežė kiaulių kojų, tai visi dabar stovi eilėje, nes nori mėsos paragaut

Internetuose apie sovietmetį vis rašinėja ir labai bjauriai tuos laikus keikia toksai Rokiškis Rabinovičius, tai kiek beparašo - vis nieko gero, o vien tik blogai - tai ten kompiuterių nebuvo, nors visame pasaulyje jų pilna buvo[1], tai ten tualetinio popieriaus nebuvo[2], tai ten vieni vagys[3], tai ten dar kažkas prastai. Trumpai tariant, sovietmetis buvo ištisinis ir totalus blogis. Bet tai prisiminus, tai tenka pripažinti, kad taip ir buvo blogai.Visokie šaltiniai beigi nuorodos

Tai čia žemiau pavardinti visokie šaltiniai beigi nuorodos straipsnio melagingumui paneigti arba patvirtinti. Pipedija niekaip negali garantuoti ar atsakyti, kad nuorodose surastas turinys neatitiks tiesos irba melo.