Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Sferinis arklys vakuume

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
12:37, 31 liepos 2012 versija, sukurta Fandorina (Aptarimas | indėlis)
(skirt) ← Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija → (skirt)
Jump to navigation Jump to search
Visokie rugių ratai - tai sferinio arklio, iš vakuumo papuolusio į atmosferą, palikti pėdsakai

Sferinis arklys vakuume - teorinis arklys, kuris, sverdamas 1 kilogramą ir būdamas 1 metro dydžio, išvysto 1 arklio jėgą. Kaip matyti jau iš paties apibrėžimo, sferinis arklys vakuume yra sferos pavidalo arklys, kuris yra vakuume.

Kaip reiškinys, sferinis arklys vakuume atsirado tarpu visokių ten fizikų ir inžinierių, kaip juokas, katras nusako apibendrintas sąsajas tarp realybės ir visokių mokslo skleidžiamų teorijų. Dar, beje, žinoma, kad balti arkliai irgi kartais būna sferiniai.

Dar be to, rugių ratai irgi yra paliekami sferinių arklių, kai iš kosmoso jie pataiko į atmosferą ir sukuria rutulio topologijos oro srautus, kuriuose dujos juda dideliu greičiu, ta paralelia liestinei rutulio paviršiaus kryptimi vienodu kampiniu greičiu ir nesudarydami sūkūrių.

Būdingos sferinio arklio vakuume savybės

Sferinio arklio geometrija ir topologija

 • Sferinio arklio projekcija į plokštumą iš begalinio atstumo yra taškas
 • Sferinis arklys yra supersimetrinis: jo simetrija ir arkliškumas nesiskiria nuo stebėtojo pozicijos
 • Topologinis uždavinys dėl sferinio arklio lygaus sušukavimo yra matematiškai neišsprendžiamas
 • Bet kuris vienanaris n-matis sferinis arklys, neturintis krašto, yra homeomorfiškas n-mačiui sferiniam arkliui
 • Sferinis arklys negali būti homeomorfiškas realiam arkliui, kuris dėl turimo žarnyno turi toro topologiją
 • Sferinis arklys neturi įlinkio, todėl jo neįmanoma pabalnoti


Fizikinės sferinio arklio vakuume savybės

 • Sferinis arklys yra absoliučiai juodas kūnas
 • Sferinis arklys yra kvantinis, kitaip tariant - nedalus
 • Sferinis arklys neturi trinties, įskaitant ir trintį į orą, nes yra vakuume
 • Sferinis arklys vakuume bezda idealiomis dujomis
 • Sferinis arklys myža supertakiais myžalais, dėl ko galima spėti, kad jo temperatūra neviršija kelių laipsnių pagal Kelviną, o myžalai sudaryti iš skysto helio
 • Sferinio arklio žvengimas sudaro monofoninę garsinę harmoniką, vakuume sklindančią be sklaidos
 • Sferinio arklio kanopų sąveika su horizontaliu paviršiumi yra be energijos praradimo, kitaip tariant, absoliučiai elastinga
 • Sferinio arklio akyse šviesos laužimas vyksta lygiai 90 laipsnių kampu ir be šviesaus srauto galios praradimo
 • Sferinio arklio uodegos ašutai yra begalinio ilgio, visiškai netamprūs, jų svoris ir skersmuo artėja prie nulio
 • Sferinis arklys sudaro pirmosios rūšies amžinąjį variklį, kurio galia yra lygi vienai arklio galiai
 • Sferinio arklio kraujotakos sistemoje esantis kraujas yra idealus nespūdus supertakus skystis. Iš to seka deduktyvi išvada, kad sferinis arklys vakuume neturi širdies, nes ji ir nereikalinga, ir nedaranti įtakos kraujotakai
 • Įkaitinus iki atatinkamos temperatūros, absoliučiai juodas sferinis arklys ima spinduliuoti šviesą matomąjame spektre, nustatomame arklio įkaitimo temperatūros Kelvino laipsniais. Tokio arklio spinduliavimo pagrindinė spalva gali svyruoti nuo raudonos iki violetinės.

Būdingos sferinio arklio vakuume elgesio savybės

 • Sferinis arklys vakuume juda tolygiai ir tiesiškai
 • Sferinio arklio šuoliavimo kreivė yra cikloidė
 • Sferinio arklio, judančio 1/r potencialo lauke judesio kreivė sudaro konuso pjūvį
 • Sferinis arklys natūraliomis sąlygomis ganosi vienalyčiuose laukuose
 • Sferinis arklys per bet kokį baigtinį laipą išlipa iš bet kokios potencialios duobės su tikimybe, lygia 1
 • Sferiniam arkliui nereikalinga sferinė kumelė, kadangi sferinio arklio egzistavimas menamojoje visatoje yra begalinis
 • Sferinis arklys negali dalyvauti konkūruose, nes būdamas kvantiniu, pasižymi tuneliniais efektais, kitaip tariant, negali peršokti per kliūtis
 • Būrio sferinių arklių judėjimas vakuume atitinka idealių vienaatomių dujų judėjimą
 • Sferinių arklių būryje visada veikia idealios konkurencijos dėsniai
 • Sferinis arklys vakuume taip pat pasižymi ir būdingomis Šrėdingerio katino savybėmis bei elgesiu.