Madagaskaras

Madagaskaras - ne filmas, o kažkokia tai sala kažkur Afrikoje, ar tiksliau kažkur šalimais. Tenai, sako, Tarpukaryje kokie tai lietuviai norėję įkurti koloniją ir išnaikinę vietinius, laimingai ir gerai gyvent. Ale niekuo tai nesibaigė, nes niekas to nei nepradėjo daryti.

Kaip matote, Madagaskaro sala yra nedidelė, vos apie 150 metrų ilgio.

Visgi Lietuvoje kažkaip gal ta proga ir atsirado toksai kaimas - Madagaskaras, kur Zarasų rajone. Taip kad jei norite pigiai į Madagaskarą nuvykti, tai prašom. Tiesa, jau prieš dešimtį metų ten tebuvo lygiai 1 gyventojas, kuris sau vienas gyveno. O dabar gal jau ir to vieno nebėra. Nors vienok Tarpukariu gyveno netgi 23 žmonės.

Neaišku, iš kur tas Madagaskaro pavadinimas lietuviškam kaimui, bet vienok kai kurie sieja su anuosyk buvusia idėja antrą Lietuvą sukurt - emigrantus ten suvežt, vietinius Madagaskaro gyventojus kažkur išvaryt ir taip turėt nuosavą salą. Vienok taip ir nepavyko šitas reikalas, tai matyt bent jau vietiniu Madagaskaru kažkas pasidžiaugti nutarė.

O tai kad maža nepasirodytų, tai ten pat Zarasų rajone, nelabai toli nuo to Madagaskaro kaimo, yra ir Madagaskaro sala, kuri yra ežere, kuris vadinasi ne tai Zarasas, ne tai Zarasaitis, ne tai Zarasų ežeras. Visai irgi netoli nuo Zarasų, gal koksai kilometras plaukte bus. Tiesa, čia negalime atsakyti, ar Zarasų Madagaskaro saloje gyvena kokie nors vietiniai gyventojai.