Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Laisvės radijas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Laisvės radijas, dar vadinamas Radio Liberty - tokia radijo stotis buvo, kurią klausydavo daugelis, įsijungę kokį nors VEF, tai šitaip nelegaliai sužinodavo žmonės naujienas tais laikais, kai prie ruso buvo geriau. Transliuodavo ta radija trumposiomis bangomis.

Tai buvo ir dar kitas, tik gal mažiau truputį žinomas radijas, kuris panašiai vadinosi, tai daugelio painiojamas - Laisvosios Europos radijas. O dar kiti būdavo, kad ir Amerikos balsą su šitais supainiodavo. Tai išties panašumo kažkokio buvo, nes Laisvės Radijas ir Laisvosios Europos Radijas ilgokai bendradarbiavo, o 1976 ir apsijungė į bendrą organizaciją, nors ir toliau buvo dvi paskiros stotys. Tai skirtumas buvo tas, kad Laisvoji Europa pirmiausiai transliavo į sovietų užgrobtas Vidurio Europos šalis, o jau paskui ėmė ir į Lietuvą transliuot, o tuo tarpu Laisvės Radijas tai į Lietuvą transliavo dar nuo 1951 metų.

Nors gal čia išties atvirkščiai buvo, kad nuo tų 1951 metų Laisvosios Europos Radijas transliavo, o Laisvės Radijas ėmė transliuoti tik 1974 metų Gruodžio 15, nes išties tai nesusigaudė skirtumuose tarp tų stočių paskui jau net ir pačios tos stotys ir netgi sovietinis KGB, taip kad ir dabar jie ten savo archyvuose nesusigaudo ir nežino, kam kas transliavo.

O painiava taigi jiems kilo todėl, kad Laisvoji Europa transliavo sovietų užgrobtai Europai, o Laisvė transliavo SSRS, o vat Lietuva, Latvija ir Estija buvo ir užgrobtos, ir SSRS, taip kad transliavo ir vieni, ir kiti. Ir dar lietuvių redakcija tai pas vienus buvo, tai pas kitus. Taip kad dabar jau ir jie patys negali pasakyti, kas pirma transliavo, o kas paskui.