Jungtinės Tautos

(Nukreipta iš JT)

Jungtinių Tautų Organizacija arba JTO (sovietmečiu vadinta kaip Suvienytųjų Nacijų organizacija arba SNO) buvo sukurta po II Pasaulinio karo, kaip bandymas sukurti kažkokią geresnę, nei Tautų lyga, nes pastaroji buvo tokia šūdina, kad netgi šūdiniausios valstybės ją siuntinėjo velniop. Tai taip ir gavosi, kad ta JTO ir gavosi sėkmingesnė.

Tai jei kas sako, kad yra kokia tai slapta pasaulio valdžia, tai žinokite, kad nemeluoja, nes išties tokia ir yra - ir ji vadinasi Jungtinių Tautų Organizacija. Tiktai kad prasta ta valdžia, nesusitarianti, plėšoma interesų, neefektyvi ir nelabai gerai dirbanti.

Viena iš didesnių problemų, bet gal ir iš didesnių sprendimų - kad yra tenai kelios valstybės, kurios turi veto teisę bet kokiems sprendimams. Tai gauansi taip, kad tos Jungtinės Tautos šitaip paatstovauja ir tų valstybių interesus. Veto teisę turi nuolatinės saugumo tarybos narės - Rusija, JAV, Kinija, Prancūzija ir Jungtinė Karalystė. Tai jei prisireikia šioms, tai bet ką užblokuoja. Kita vertus, visos šios šalys turi branduolinį ginklą, tai bet ką gali užblokuoti ir paprastame reale, tai gal jau geriau, jei per tą verto teisę, nei atominėmis bombomis.