Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Inkvizicija

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
15:38, 2 kovo 2021 versija, sukurta MHz (Aptarimas | indėlis)
(skirt) ← Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija → (skirt)
Jump to navigation Jump to search
"Nobody expexts the Spanish Inquisition!"

Inkvizicija gi išties buvo toji organizacija, katra įvedė šiuolaikinę pasaulėžiūrą ir mokslą į pasaulį bei panaikino visus prietarus. Galimai todėl inkvizicijos taip ir nekenčia įvairių marginalinių grupuočių vadeivos beigi ideologai.

Tai čia dar galim beje priminti, kad inkvizicija veikia ir iki šiolei, tik vat nuo 1860 vadinasi dabar kiek kitaip - "Tikėjimo Doktrinos Kongregacija prie Šventojo Sosto".

Inkvizicijos esmė

Išties gi galim tiesiog atsiversti garsiąją ir žymiąją knygą - "Raganų Kūjį", katra neretai niekinamai pavadinama inkvizitoriaus vadovėliu, nors ištiesgi - tai tikras vadovas bei parankinė knyga. Tai jau pačiame įvade galim atrasti visą raganystės esmės paaiškinimą, išdėstytą, atsižvelgiant į ganėtinai neišsilavinusios tuometinės visuomenės supratimą: autorių teigimu, raganų ir burtų nėra, tačiau paradoksaliu būdu, kadangi yra didžiulės prietaringos minios, raganomis bei burtais tikinčiųjų, tai kiekviena ragana ar raganius, bei jųjų burtai įgauna milžinišką galią ir išties veikia - būtent tikinčiųjų šiais prietarais dėka.

Tai toliau šioje knygoje galim išskaityti ir apie raganų plačiai taikomas proto krušimo beigi smegenų plovimo metodikas, gerokai primenančias šiuolaikinį NLP, Eriksono hipnozę beigi kitas psichologų irgi psichiatrų štučkes. Ir tarp kitko, naudojamas visai negerais, o pačiais blogiausiais tikslais, dažniausiai pagal scenarijus, gerokai primenančius dabartinių visokių telefoninių sukčių beigi kitų nusikaltėlių.

Tai vat su šiais bjauriais reiškiniais ir kviečia kovoti "Raganų Kūjo" autoriai, teigiantys, kad visi raganavimai yra blogis, katrą reikia tikslingai aiškintis, šviesti žmones, o sukčius - gaudyti.


Kas buvo raganos beigi raganiai

Ogi raganos beigi raganiai pagal inkviziciją tai buvo būtent nusikaltėliai prieš dievą, darę mirtinas nuodėmes, o ypačiai - žudikai ir nuodytojai. Tai vat šitokius inkvizicija ir laikydavo nepataisomais ir nuteisdavo juos pasmerkimui su vėliau sekančia mirtimi. Vat taip vat. Nes šiaip burtavimas - tai gal ir nuodėmė, bet ne mirtina, o mirtina - tai būtent nusikaltimai prieš žmogiškumą. Tai vat per šitą būtent prizmę inkvizicija ir žiūri į nusikaltimus ir raganavimą.

Tai dar beje, bet kuris žmogžudys ar panašus nusikaltėlis būdavo inkvizicijos apklausiamas ir ištardomas, idantinai būtų išsiaiškinta, ar jis nėra iš nuodėmingųjų, antikrikščioniškų paskatų, kitaip tariant Velnio suvedžiotas ir todėl mirtinai nusidėjęs. Tai vat aišku, kad gera dalis tų žmogžudžių ir būdavo raganom irgi raganiais pagal inkvizicijos vertinimą. Tai dabar patys pagalvokit, kas per padarai tieji raganiai ir raganos buvo?

Tai čia beje, dar kartą rekomenduojam nuosekliai irgi kritiškai perskaityti žymųjį "Raganų Kūjį", apie katrą visi inkvizicijos nekentėjai vis peza, nors akyse nėra matę.

Kiek žmonių nužudė inkvizicija

Tai dar Pipedija čia primena, kad pakapstę, atrastumėt, jog per penkis inkvizicijos "siautėjimo" šimtmečius mirtimi tebuvo nuteista vos apie 6000 žmonių (iš jų daugiau, nei pusė - baisiosios Ispanų inkvizicijos). Kitaip tariant, netgi baisiausiais inkvizicijos siautėjimo metais, Ispanų Inkvizicijos piko metu (1478-1530 tebuvo nuteista 2000 žmonių, kitaip tariant - vos 39 žmonės per metus. O vidutiniškai - vos 12 žmonių per metus visoje Europoje. Ir tie žmonės paprastai buvo kraupūs nusikaltėliai, maištininkai, nuodytojai ir taip toliau.

Tai čia palyginimui, per sovietinę okupaciją komunistai, nuolat besiplūdę apie inkvizitorių žiaurumus, per kelis metus vien Lietuvoje išžudė kelis kart daugiau, nei visa visų laikų ir šalių inkvizicija bendrai paėmus.

Tarp kitko, dar čia pridėkim, kad aktyviausia inkvizicija - Ispanijos inkvizicija, žudė žmones dėl politinių motyvų, dėl ko buvo atskirta nuo bažnyčios ir kažkaip juos popiežius paskelbė eretikais ir uždraudė. Bet tai dar kita istorija, kurią gal atskirai kažkur ir panagrinėsime tam skirtame straipsnyje.

Inkvizicija šiomis dienomis

Afrikoje raganavimas labai paplitęs, o inkvizitorių vaidmenį atlieka policija. Tai jie ten turi visokių smagių kankinimo įrengimų, kurie net mums keisti atrodo...


Dar žr.