DR-DOS, vienu metu dar žinoma, kaip Novell DOS - tokia kadaise senovėje egzistavusi DOS tipo operacinė sistema, kuri populiarumu nors ir atsiliko nuo MS-DOS ir PC-DOS, tačiau buvo stabiliai trečia. Šios DOS sistemos kūrėja buvo tokia Digital Research kompanija, kuri dar labiau žinoma kompiuterių istorijoje tuo, kad sukūrė CP/M, o tuo pačiu ir pačią visų DOS sistemų pradžią.

DR-DOS buvo visai kito lygio DOS, nes turėjo multitaskingą, kopypeistinimą ir panašiai. Tai paprastos MS-DOS naudotojai labai pavydėdavo. Aišku, multitaskingas tenai nebuvo pilnavertis, tai kai kompas pakibdavo, tai pakibdavo taip pat, kaip ir ant kitų DOS sistemų.

Savo savybėmis, vartotojui teikiamais visokiais patogumais DR-DOS gerokai pralenkdavo MS-DOS, taip kad buvo daugelio mėgiama. Tačiau atsitiko keistas dalykas - jei su ja bandydavai naudoti Windows 3, tai šita kažkodėl labai staigiai nulūždavo. Tai visi galų gale DR-DOS atsisakė ir perėjo ant MS-DOS, kuri jau nebelūždavo. O praėjus daugeliui metų, kai teises į DR-DOS nusipirko kokia tai Caldera kompanija ir vyko ilgi teismai, tai kažkaip gavosi, kad paaiškėjo, jog tie lūžimai nebuvo netyčiniai, o buvo kokiu tai būdu tyčia į Windows įdėti, kad jei tik DR-DOS - tai kad netikėtai lūžtų. Taip Microsoft susitvarkė su konkurentu[1].

Bet čia visa šitai netiesa, nes paskui konfliktas buvo sėkmingai išspręstas tiesiog kažkokiomis nenustatytomis pinigų sumomis, kurios buvo pakankamai didelės, kad Caldera nusipirko SCO ir paskui toliau bandė darytis pinigus iš kitų bylinėjimųsi.

DR-DOS buvo kilusi iš tokios Concurrent DOS, o šioji buvo tokia DOS versija, kuri turėjo multitaskingą, kad ir ganėtinai primityvų. Tai reiškė, kad iš principo DR-DOS buvo net ne visa galva, o gal ir dviem galvom aukščiau, nei MS-DOS.

O dar kartu su DR-DOS 6 (nors gal jau ir su kokia nors ankstesne irgi) buvo platinamas toksai ViewMAX, kuris išties buvo tiesiog smarkiai supaprastintas GEM sistemos variantas. O ta GEM sistema buvo ne kas kita, o tiesiog kažkoks Windows 3 analogas ir konkurentas.Visokie šaltiniai beigi nuorodos

Tai čia žemiau pavardinti visokie šaltiniai beigi nuorodos straipsnio melagingumui paneigti arba patvirtinti. Pipedija niekaip negali garantuoti ar atsakyti, kad nuorodose surastas turinys neatitiks tiesos irba melo.