Albertas Einšteinas

Albertas Einšteinas (Albert Einstein) - toksai mokslininkas, kūręs teorijas apie kažkokį ribotą šviesos greitį ir dar ten kažką, o nuo to paskui prasidėjo ir teorijos apie didijį sprogimą bei Paralelines Visatas, kurios yra todėl, kad yra juodosios skylės. Garsus Albertas Einšteinas ir savo viena formule, kuri yra užrašoma, kaip E=mc2, tik vat kad tos formulės prasmės nelabai gaunasi mums suprasti.

Čia garsiausia Alberto Einšteino nuotrauka, kurioje jis visiems rodo liežuvį


Albertas Einšteinas - garsiausias iš visų

Dar daugeliui puikiai žinoma, kad mokykloje mokytojai sakė, kad Einšteinas yra silpnaprotis, taip kad mokymuisi netinka. O ir kalbėti jis išmoko, tik sulaukęs 4 metų amžiaus. O ir paskui, užaugęs, tebuvo laikomas kažkokiu klerku, kuris tinka tiktai popieriams nešioti iš aukšto į aukštą kažkokioje neįdomioje kontoroje. O paskui paaiškėjo, kad viskas atvirkščiai.

Dar sako, kad paskui būtent Albertas Einšteinas įtikino Frankliną Ruzveltą, kad Amerikai reikia pasigaminti atominę bombą, nes ją jau naciai gaminasi.

O dar paskui Albertas Einšteinas sugalvojo Reliatyvumo teoriją ir kvantinę mechaniką. Tai iš tų abiejų ir išplaukia, kad ryšys su paralelinėmis visatomis yra galimas, o mes gyvename Multiversume.


Žinomi Alberto Einšteino posakiai

Dar visokių posakių jam priskiriama, bet paskui visokie dibilai juos cituoja ir teisinasi tuo, kad jeigu jie nesupranta kažko, tai reiškia, kad kiti kalti dėl to:

 • Kiekvienas išsilavinęs durnius gali dalykus padaryti didesniais, sudėtingesniais ir žalingesniais. Reikia genijaus ir daug drąsos, norint juos pakeisti į priešingą pusę.
 • Vaizduotė yra svarbesnė už žinias.
 • Gravitacija nekalta dėl to, kad žmonės krenta į meilę.
 • Aš noriu sužinoti Dievo mintis; visa kita yra smulkmenos.
 • Sunkiausiai suvokiamas dalykas pasaulyje yra pajamų mokesčiai.
 • Realybė yra tik iliuzija, tačiau labai pastovi.
 • Vienintelis vertas dalykas yra intuicija.
 • Esu tikras, kad Dievas nežaidžia kauliukais.
 • Aš niekada negalvoju apie ateitį - ji greitai ateina pati.
 • Amžina pasaulio paslaptis yra jo suprantamumas.
 • Mokslas be religijos yra nevykęs. Religija be mokslo yra akla.
 • Tas, kas nėra padaręs klaidų, niekada nėra bandęs nieko naujo.
 • Didžios dvasios dažnai patirdavo smurtinį pasipriešinimą iš silpnų protų.
 • Viskas turi būti padaryta taip paprastai, kaip į manoma, bet ne paprasčiau.
 • Sveikas protas yra rinkinys išankstinių nuostatų, prisirankiotų iki sulaukiant aštuoniolikos metų amžiaus.
 • Mokslas yra nuostabus dalykas, jei nereikia iš jo užsidirbti pragyvenimui.
 • Kūrybingumo paslaptis - tai mokėjimas nuslėpi savo šaltinius.
 • Vienintelis dalykas, kuris trugdo mano mokymuisi, yra mano išsilavinimas.
 • Dievas nesirūpina mūsų matematinėmis problemomis. Jis integruoja empiriškai.
 • Mokslo esmė yra tiesiog patobulintas kasdienis mąstymas.
 • Technologinis progresas yra kaip kirvis patologinio nusikaltėlio rankose.
 • Taika negali būti išlaikyta per jėgą. Ji gali būti pasiekta tik per supratimą.
 • Pats nesuprantamiausias dalykas apie pasaulį yra tas, kad jis suprantamas.
 • Mes negalime išspręsti problemų, naudodami tą patį mąstymą, kuriuo tas problemas sukūrėme.
 • Išsilavinimas yra tai, kas lieka po to, kai mes užmirštame viską, ką išmokome mokykloje.
 • Svarbus dalykas yra nesustoti kvestionuoti. Smalsumas turi savo priežastis, dėl kurių egzistuoja.
 • Nesijaudinkite savo prastu matematikos supratimu. Aš jus užtikrinu, kad pats suprantu dar prasčiau.
 • Jei A yra gyvenimo sėkmė, tai A yra lygus x+y+z, kur x yra darbas, y yra žaidimai, o z yra gebėjimas užsičiaupti.
 • Du dalykai yra begaliniai: Visata ir žmonių kvailumas; ir aš nesu tikras dėl Visatos.
 • Kiek matematikos dėsniai siejasi su realybe, tiek jie yra neapibrėžti, o kiek jie yra apibrėžti, tiek jie nesisieja su realybe.
 • Aš nežinau, kokiais ginklais bus kariaujamas III Pasaulinis karas, bet IV Pasaulinis karas bus kariaujamas lazdomis ir akmenimis.
 • Mirties baimė yra labiausiai nepagrįsta iš visų baimių, nes nėra jokių rizikų, kad įvyks kažkoks nelaimingas atsitikimas numirėliui.