Šliogeris

 Crystal Clear app help index.png 
Bent dalis šiame straipsnyje išdėstytos faktinės medžiagos kelia abejones, o jei tiksliau - panašu į šyvos kumelės sapną.
Įtariame, kad čia tik gandai apie alternatyvią realybę, su šiuo pasauliu (aprašomais faktais, įvykiais, daiktais ir žmonėmis) neturintys nieko bendra. Todėl paskelbtas paneigimas, kuris viską neigia.
Konkrečias pastabas skaitykite straipsnio aptarime. Ir nepamirškite - jei turite teisingesnių faktų, galite juos čia pat pataisyti ir papildyti tinkamais faktais!

Šliogeris - tai visai ne tas Arvydas Šliogeris, o toksai personažas, kuris yra plačiai garsus, nes nekenčia jo įvairios šutvės, o tasai garsus yra savo Niekiu, Duotimi beigi Esmu. Dar ten pas jį yra kokia tai Duoties chronotopija ir žiojėjanti Niekio kiaurymė ir juodoji Niekio ertmė.

Dar kad nesusipainiotumėte, tai ir yra tasai Šliogeris, kuris tiesiog Šliogeris. Šitas yra plačiai žinomas iš Kreivarankio raštų, o kai kurių įtariamas, kad jis pats Kreivarankiu ir yra, nes visi gerai žino, kad Kreivarankis yra linkęs į kažkokią nesveiką filosofiją. Todėl gal tai ir kažkoks tautosakos personažas, bet gal ir autobiografinis Kreivarankio atvaizdas.

O tame atvaizde yra dar ir toksai kitas personažas, vardu Genzelis, apie kurį visi spėlioja, ar jis esantis tikras, ar irgi išsigalvotas panašiai, dargi kyla spėlionių, kad galimai tai koks nors Baltasis Vaiduoklis, nes jo gal netgi ir nėra.


Moksliniai Šliogerio filosofijų paaiškinimai

Taigi viskas paprasta tose teorijose, tiktai kad Kreivarankio personažu būdamas ir neišmanydamas fizikos, Šliogeris nežino pavadinimų paprastosioms mokslinėms sąvokoms, kurias jis, būdamas labai įžvalgus, tačiau neapsišvietęs, sugeba sinchroniškai identifikuoti visose Paralelinėse Visatose, kuriose egzistuoja, taip vaizdžiai demonstruodamos tarpvisatinės sinchronizacijos efektus, todėl jas čia paaiškinsime įprastąja kalba:

Kiti šliogeriai