Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Niekis

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Niekis - tai mistiškasai Šliogerio išgalvotas nesamasis Esmas, Būties irgi Duoties priešgynybė ir nesaties visatis. Josios, šitosios visaties esmė - priešingybė esmui, esant su tuoju vienoje vienatyje, kuriai susidarant, gaunasi kažkokia blėnis.

Filosofinis gi Niekio esmas yra tame, kad negali būti absoliučiosios Duoties, nes šioji būtų nekintama Visatis, o kaip žinia, Visatis gali būti tiktai kintama, nes Vyksmas esantis priegulmasis Visaties bruožas.

Taigi, reiškia, kad kokia bebūtų toji Visatis kaip visuma ir Duotis kaip josios pagrindas, turi tame būti ir Niekis, kaip pirmesnioji priežastis, varanti Vyksmą Visatyje ir transformuojanti Duotį.

Taip kad Niekis yra, betgi jo nesigauna nei aprašyti, nei apibrėžti, nes jisai yra nebuvimas, neduotis ir nevisatis, o teiginys, kad Niekis yra negali būti teisingas. Todėl Niekis yra nesatis, kuri neigia pati save ir su pačia savimi nesuderinama. Tasai nesuderinimas ir neigimas vadinamas Niekatim, o ji yra irgi nesuderinama ir kartu neatskiriama Niekio savybė.