Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Kongas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Kariniai baikeriai išu Kongo tokie baikeriai

Kongas anksčiau vadinosi Zairas - irgi Afrikos šalis, kaip kokia Nigerija ar Zimbabvė, nusistekenusi ir taip toliau. Dargi iš seno žinoma, kad būtent Kongas - Afrikos širdis, mat ten berods ir vyko didžiausia negrų vergų prekyba - vieni kitais prekiaudavo ir pardavinėdavo anglams, o tai jau šieji veždavo gyvąją prekę į JAV, kur ši puikiai dirbdavo ir mirdavo plantacijose.

Tai šiaip dar reikia turėt omeny, kad išties tai yra du kongai: Belgijos Kongas, katrasai yra kaip ir tikrasai Kongas, nes didelis, ir dar yra Prancūzijos Kongas, katras tiesiog šiaip vadinasi Kongas. Tai Belgijos Kongas dar vadinamas Zairu arba Kongo demokratine respublika, o Prancūzijos Kongas yra tiesiog Kongo respublika.

Tai dabarties abudu Kongus berods kažkokie komunistai ten valdo, tai kai sakant, neretas vietinis galimai jau svajoja, kad būti vergu JAV plantacijose gal net geriau, nei dvėst nuo komunistinio režimo...

O dar iš Belgijos Kongo kilęs buvo anoksai kovotojas už negrų teises Patrisas Lumumba, dar kai Kongas buvo Belgijos kolonija. Tai taip įdomiai gavosi, kad belgai augino vietinius kadrus, tai visokius negrus labai smarkiai prastumdinėjo į valdininkus, siuntė mokytis ir taip toliau. Tai vietinis pašto valdininkėlis Patrisas Lumumba irgi buvo iš tokių. O paskui paaiškėjo, kad anas tiesiog vagis. Tai išmetė jį iš darbo, tai anas pradėjo kovot už darbo liaudies teises, o kadangi Belgija kaip tik tuo metu suteikė Zairui nepriklausomybę, tai ir tas Patrisas Lumumba tapo vienu iš šalies vadų, o paskui jau įmį ir išlindo, kad anas yra dar ir šizofrenikas ir panašiai, surengė skerdynes, tai paskui jį savi galų gale nudėjo. Tai ta proga SSRS buvo įsteigtas anoksai tautų draugystės Patriso Lumumbos vardo universitetas.

O dar neseniai, kai Ruanda vykdė pas save genocidą, kur anokie hutai išskerdė maždaug milijoną tutsių, tai paskui tas procesas persimetė ir į Belgijos Kongą, tai irgi gavosi ne pyragai, nes atsakydami į tai, į Ruandą įsiveržė tutsiaiUgandos, tada hutai iš Ruandos pabėgo į Belgijos Kongą, o jau tenai surengė perversmą ir vėl ėmė naikint vietinius tutsius, o jau tada į Belgijos Kongą įsiveržė tutsiai ir iš Ruandos, ir iš Ugandos ir taip pat ėmė savo tvarką daryt, tai nuo tos tvarkos per metus dabar ten keli šimtai tūkstančių žuvusių gaunasi, taip vat ir gavosi, kad jei jau nuo kokių 1960 Belgijos Kongui šiaip pyzdec buvo, tai nuo 1996 išvis parėjo eina naxui...

Tai ką čia ir bepridėt, nelaiminga šalis...