Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Frank Zappa

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Frank Zappa

Frank Zappa - žmogus - paminklas. Lietuvoj žinomas gal dėl to, kad užsieniečiai atvažiuoja jo paminklo pažiūrėt. O pasaulyje žinomas, kaip žmogus, pirmąsyk ištaręs garsiąją frazę - "nevalgykite geltono sniego".

Nelabai kam žinomas praeito amžiaus vidurio neaiškios orientacijos bebalsis dainininkas-amerikonas, kokių anais plaukuotų hipių, laisvo sekso ir pigių narkotikų laikais buvo šimtai tūkstančių, pagarsėjo tuo, kad bene dar sovietmečio pabaigoje jam buvo pastatytas paminklas - gandai kalba, esą, Frankas Zappa dar gyvas buvo, o tik paskui pasimirė: ne kitaip, kokie nedorėliai šitaip pribūrė: juk ne veltui sako, kad gyvam mišias užpirksi - tai ir pasimirs. Kiti gi sako, kad čia buvęs slaptas meninininkų išsireiškimas, kad esą "niekada, oi niekada Lietuva nebus laisva ir neišvys laisvojo menininininko Franko Zappos Vilniuje, todėl tai bus paminklas tam, ko niekad nebus".

Kiti gi sako, esą anoks Saulius Paukštys tą paminklą pastatęs 1993 už savo lėšas ir netgi nelegaliai, mat buvo labai inspiruotas Frenko Zapos, kurį susitiko JAV 1992. O dar kiti sako, esą šitas paminklas tebuvo pastatytas 1995. O kiti gi autoritetingai pareiškia, esą tik 2002. Treti gi sako, kad paminklas buvo pastatytas sovietmečiu ir netgi prie Brežnevo, o gal net ir Chruščiovo, bet paskui nugriautas ir vėl atstatinėtas, o paskui jau jį iš naujo Saulius Paukštys sukūrė, o dar paskui jis buvęs kilnotu iš vietos į vietą ir tai legalizuojamas, tai atvirkščiai.

Bet tai niekai visos šitos kalbos, nes visi žino žymiąją legendą apie Frenko Zappos paminklą Vilniuje, o kas nežino - tai būtinai skaitykit dabar pat.

Tai čia tasai garsusis Frenko Zapos paminklas kažkur Vilniuje

Legenda apie tai, kaip Frenkas Zapa gavo paminklą Vilniuje

Po iškeliavimo Anapilin, Frenkas Zappa buvo visai užmirštas, bet Vilniuje atsirado kažkokių kvanktelėjusių diedukų gangas, katrų lyderis vaikystėje turėjo to Zappo vinilą ir leisdavo kitiems sėbrams jo klausytis už nedidelį mokestį - kramtoškės "Liolekas ir Bolekas" plaskės puselę. Tai jiems ta brangiai atsiėjusi Zappo maliodija iki šiol ausyse groja!

Ir vienas tų diedukų turėjo priėjimą prie Vilniaus parceliavimu, teistumu už gerus darbus ir visokių babaužių statymu liūdnai pagarsėjusio tokio Zuokulos. Kadangi anas nebuvo vilnietis, o grynas kaimietis, tai jam Vilniaus visai nebuvo gaila.

- Duok dar vieną juokingą babaužį kur nors centre įrioglinsime, - prašė Zuokulos diedukas, kurio galvelėje vis dar sukosi to Zappo plokštelė.
- Varykit, negi gaila, tik procentą nuo statybų nepamirškit pervest. Visvien juokingesnis kaip "Arklio, šuns ir neriančio samurajaus" kompozicija prie Katedros nebus, - kilniaširdiškai leido Zuokula.

Kaip tarė - taip padarė. Juokingas uodeguotas babaužis išdygo iš sienos prie poliklinikos Kalinausko gatvėje. Dar ir dabar ligoniai, eidami iš poliklinikos prie savo mašinų, krūpteli, netyčiomis į jį pažvelgę.

Gandas apie Vilniaus Poliklinikos babaužį pradėjo sklisti po pasaulį. Taip pas Zappą tik po mirties atėjo tikroji šlovė.

"Welcome to Vilnius, Frank Zappa`s town" skelbė kažkuri reklama. Iš tiesų, Vilnius buvo vienintelis miestas, kuriame stovėjo paminklas Zappai, kol jo kopijos neužsimanė Baltimorė...