Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Daškiniai

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Daškiniai - vienu metu, pakolei Henrikas Daktaras sėdėjo nelaisvėj, buvo tapę galingiausia Kauno gauja, betgi viskam ateina galas. Taip vat ir Daškinių grupuotė buvo pradėta šaudyti ir naikinti, vos Daktarai atgavo savo lyderį.

Visokiais verslais, kaip kad kontrabanda, mašinų vagystės irgi narkotikai užsiiminėjusios gaujos vadą Remigijų Daškevičių nušovė, kaip įtariama, anoksai Romas Zamolskis, užsiundytas to paties Henriko Daktaro. Štai tadais visa gauja ir pairo, vietoj jų gi staigiai atsirado anokie Agurkiniai, katrie vėliau netgi apšaudė garsiąją Daktarų pilį...

Nei neabejojama dažniausiai, kad Daškiniai buvo labai aktyvūs irgi entuziazmo pilni, pakolei tik Daktarai kalėjimuos sėdėjo... Tai vat ir gavosi paskui, kad apie 2002 Kaune kilo skerdynės tokios, kokių Lietuva seniai nematė, ir per jas buvo iššaudyti, apšaudyti, kur pakasti, o kur sužeisti pagrindiniai Daškinių gaujos vadai. Kaip kurie operatyvininkai spėja, kad bendras šio karo aukų skaičius gali siekti netgi 30 ar daugiau žmonių, beveik visi gi jie - tie patys Daškiniai, gi Daktarai tuo tarpu čia vaizdavo ramius, tylius ir niekuo dėtus, maždaug "nesuprantam ir nežinom, kas čia vyksta".

Tai irgi galima spėti, kad aiškiai viskas buvo gerai suorganizuota, kalbos sklido apie samdomus žudikus, parsikviestus į Kauną net iš Rusijos - viskas tam, kad jokie požymiai neišduotų, jog Daktarai galį būti susiję kaip nors su visu reikalu.

Gi visas įtartas Daškinių atsakas tebuvo spėjama anokios Daktarams pavaldžios Kryžkelės gaujos vado Artūro Šato žmogžudystė, bet ir šioji, kaip vėliau ėmė aiškėti, irgi ne Daškinių pasirodė besanti įvykdyta... Tai čia šita proga galim pasakyt tokį moralą, kad reikia būt apdairiem ir į nusikaltimus nelįst.

Pipedijai žinomi Daškiniai

Pipedijai žinomi šieji garsiausi Daškiniai: