Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Aš prieš tarybinius produktus

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Taip kad štai taip vat propaganda kreipiama, tai čia dabar dar kai šitaip jau prieš dešras kovoja, tai dar ims ir pradės reikalaut, kad iš valdžios kompartijos funkcionierius išmestų, nu tai kur tai matyta?

Aš prieš "Tarybinius" prduktus - taip skelbia veik tūkstantis, o greitai jau ir daugiau anonimų, susibūrusių feisbuke ir gaminančių antitarybinius plakatus beigi platinančių antitarybinius simbolius bei neigiančių visokių gamintojų platinamą produkciją.

Pasikonsultavę su taip vadinamais teisininkais (arba tokiais beapsimetančiais), sužinojom, esą tai gali būti traktuojama, kaip antireklama ir šmeižimas, nukreiptas prieš gamintojus, katrie galimai ta proga ir į teismus galėtų kreiptis, tačiau nesikreipė nes matomai nežino - tą ir galima spėti, sprendžiant pagal tai, kad nei vienas iš "Tarybinius" produktus gaminančių gamintojų dar nepaskelbė jokios informacijos apie tai.

Taip kad čia dabar galim retoriškai paklausti: kas čia dabar per xuinia, jeigu antitarybinė propaganda gali būti baudžiama kokiu nors pagrindu, o žmogus, pasakęs, pavyzdžiui, kad "tarybiniai šūdai yra šūdai" - gali būti tampomas po teisėsaugas?

Taip kad čia jau dabar Pipedija negali paaiškinti, ar kažką suprato teisingai ar atvirkščiai. Gi kiti, prisidengdami kažkokiu menamu tarybinių vertybių gynimu jau kaltina tos grupės narius, esą šieji platiną fašizmą, antikomunizmą beigi kitas ideologijas ir yra angažuoti, todėl kovoja prieš LTSR, jos istoriją bei kokybiškus produktus gaminančias įmones, dar ir keldami įtarimus, esą kažkuriuose iš tų produktų gali būti kokia nors chemija.

Ogi vat ką rašo pati toji grupė apie save:

Šis FB puslapis atsirado kaip kelių draugų protesto forma prieš vis dar gyvą sovietinį mankurtizmą ir idiotizmą.
Kaip protestas prieš mazochistinį kaip kurių Lietuvos piliečių norą garbinti "sovietinius" produktus.
Prieš tokių produktų platinimą ir propagavimą.
Labai tikimės, kad tai tik pradžia to, kas padės iš Lietuvos visuomeninio, politinio gyvenimo, galų gale iš elementarios kasdienybės eliminuoti sovietinę praeitį, biurokratiją, propagandą ir ketinimus sugrąžinti Lietuvą į gūdų sovietmetį.
Šis puslapis neskatina nacizmo, rasizmo ar panašių dalykų.
Šis puslapis nėra nukreiptas nei prieš batonus, nei prieš dešrą, nei "sosiskas" kaip tokias asmeniškai. :)

Dar žr.