Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Žemaitė

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Žemaitė (Julija Beniuševičiutė - Žymantienė Žemaitė) - rašytoja, realizmo šalininkė. Žemaitės apsakymo tema - moters likimas. Savo apsakymų ciklą pavadino "Laimė nutekėjimo". Žymiausi kūriniai: Marti, Topylis, Petras Kurmelis, Sučiuptas velnias, Sutkai.

Kadangi ši moteris buvo kilus iš bajorų, bet pamilo vargdienį, prarado savo bajorišką kilmę ir pati patapo vargdiene. Nebuvo ji raštinga. Bet turėjo lakią vaizduotę. Ši moteriškaitė vakarais pasakodovano realistinius pasakojimus apie kasdienybę. Tada, vienas jos klausytojas išvykęs kažkur toleliau už kaimo ribų, parodė jos pasakojimus, nes mat, jis užsirašydavo, ką ji pasakoja, ir taip atsirado tokia rašytoja kaip Žemaitė, nes tiems protingiems ponams jos pasakaitės patiko.


Žemaitės paminklas Vilniuje

Visai šalia Gedimino prospekto yra toksai Žemaitės skverelis, o jame - klaikus ir siaubingas paminklas. Skverelis nejaukus, tuščias viduje ir kažkoks amžinai nušiktas balandžių. Ir paminklas negražus, amžinai nušiktas.

Tasai paminklas turi gana įdomią istoriją: nykią Žemaitės skulptūrą kadaise sovietmečiu sukūrė anoksai skulptorius Petras Aleksandravičius, tai gavosi taip, kad už socrealistinį meną jį apdovanojo Stalino premija ir išvežė skulptūrą į Maskvą.

O jau paskui, kai šitaip tasai autorius buvo pagerbtas už kompartijos idėjų sklaidą, vietinė LTSR vadovybė susizgribo ir nutarė, kad ir Vilniuje tos skulptūros reikia, tai gerokai mažesnė kopija buvo nulieta iš kažkokio ketaus ir pastatyta tame skverelyje vietoje tų pačių sovietų karo metais išbombarduoto namo. Tai išbombarduoto namo vietoje ir gavosi nušiktas skverelis su Žemaite.


Žemaitės kūrybos įtaka pasaulio literatūrai

Nulinė. Tačiau jei pasakysite apie tai kokiems nors kalbainiams, tai anie pasius.


Žemaitės kūrybos svarba mūsų laikais

Neturi visiškai jokios svarbos. Tačiau jei pasakysite apie tai kokiems nors kalbainiams, tai gali būti, kad jie netgi fiziškai pradės siautėti.


Paveldas

Žemaitės kūrybą, kaip įkvėpimo šaltinį, yra nurodę nulis rašytojų. Nei vienas jos apsakymas nėra adaptuotas jokiam filmui. Jos knygų niekas necituoja, nenagrinėja, nesidomi už lietuviškų mokyklų sienų ribų.

Trumpu Lietuvos istorijos periodu jos portretas buvo pasirodęs ant vieno lito banknotų, tačiau netrukus šie buvo išimti iš apyvartos, kaip niekam tikę ir niekam nereikalingi, nelyginant Žemaitės kūryba.