Mahometas

Mahometas - tai didis pranašas ir šiukštu iš jo negalima juokauti ir juoktis, ne jei tik kas nors pajuokauja kažką, kad ir nekaltai, tai humoras toksai yra neleidžiamas ir kokie nors islamistai tada atvežiuoja ir nukapoja žmonėms galvas, sušaudo ar susprogdina. Nes nu kur čia matyta nerimtai žiūrėti į didįjį pranašą.

Taip kad netgi Pipedija čia juokauti nedrįsta ir nebando, nes negalima juokauti iš šventojo pranašo Mahometo!

Su giliu liūdesiu ir be jokio juoko pranešame, kad mes čia nejuokaujame ir humoras mums svetimas.