Fizika - tik dėl to dar mokslas, kad rengia mums FiDi, o tai kitaip būtų nesąmonė kažkokia, kuri nesupranta žmogaus ir dvasingumo, nes aiškūs tiksliukai čia, kurie kaip robotai kažkokie, o ne žmonės.

Sako, esą fizika prasidėjusi nuo kažkokio Archimedo, katras vonioje besimaudydamas, darė kažkokius eksperimentus, nardindamas kūnus ir juos ištraukdamas. Pagal tai pastebėjęs geometrijos dėsnių veikatį reale, anas padarė išvadas, kad realas galįs būti pagrindžiamu matematiniais dėsniais.

Paskui gi dar kažkokį perversmą padarė kitas fizikas - Niutonas, kuriam ant galvos nukrito obuolys, iš ko šis veikėjas padarė išvadą, kad visi daiktai krenta ir palieka ant galvų guzus, o negana to, krenta dar ir su kažkokiu pagreičiu, nes Žemė traukia daiktus jų greitėjimo būdu.

Paskutinis gi fizikas buvo Einšteinas, kuris sugalvojo, kad šviesos greitis esąs nepralenkiamu, o negana to, viskas susiveda į kažkokius kvantus. Kai fizika užsiėmė Einšteinas, tai ir įvyko didysis pokytis: šitas mokslas prarado moksliškumą ir tapo neaišku, kuo, kur visi sako, kad pasaulio dėsniai - kaip Šriodingerio katinas: tai jie yra, tai jų nėra, ir viskas tuo pat metu.


Fizikos nuopelnai civilizacijai

Vienok fizika davė ir gerų išradimų žmonijai, be katrų ir civilizacija dabar gal neegzistuotų: