Durnalistai

Durnalistai - kartais būna, kai kokie nors visai jau nupušę sugalvoja aplenkti žurnalizdus savo bukumu, nes jei dar žurnalizdai kuo ir domisi, tegul ir yra pusmoksliai, tai durnalistai nei nesidomi niekuo, o kalba-šneka ką papuola, netgi žodžių nesirinkdami, kaip vartoti - agonijos neslėpė Eglė.

Čia gi nėra netgi ką komentuoti, nebent kaip toksai ultrasuperdešinysis Zeppelinus kartą savo FB ant sienos parašė apie kažkokį panašų pasireiškimą:

Tamsuoliško neišprusimo šedevras, palygintinas su Ilfo ir Petrovo aprašyta žurnalistinio nekompetetingumo klasika - "bangos krito srautingu domkratu".

Kaip spėja kai kurie antropologai, reiškinys visgi yra išugdomas, nes įvairių žurnalistų tarpe irgi vykdoma atranka bei migracija. Taip kad žemiausio intelekto ypatos kokiais tai būdais ilgainiui atsirenka ir numigruoja į visokią geltonąją spaudą, kur paskui mokinasi vieni iš kitų, kaip čia dar tūpiau ką parašyt. Per ilgą atrankos procesą susidaro ir tai atspindintis fenomenas - geltonoji tryda.