Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Vergijos draudimo konvencija

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Tarptautinė papildoma vergijos draudimo konvencija įsigaliojo 1957 metais, kaip senesnės, 1926 metų vergovės draudimo konvencijos papildymas. Šia naujesne konvencija buvo ne tik atkartoti ir papildyti vergovės draudimai, bet ir viskas išplėsta taip, kad negalėtų rastis ir užmaskuotos, menamai nevergovinės vergovės formos.

Angliškas konvencijos pavadinimas: Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery, 226 U.N.T.S. 3, entered into force April 30, 1957..

Lietuva nėra (pagal 2022 metų balandžio 14 duomenis) pasirašiusi šios konvencijos, nors ją pasirašę yra gerokai virš 100 pasaulio valstybių.

Vergijos papildomo draudimo konvencijos bendri principai buvo tokie:

 • Straipsnis 1 - pasirašiusios šalys įsiparigoja panaikinti ir atleisti bet kokias skolų atidirbimo formas, baudžiavą, priverstines vedybas ir žmonių buvimą nuosavybe
 • Straipsnis 2 - pasirašiusios šalys įsipareigoja nustatyti minimalų vedybų amžių, skatinamos registruoti santuokas ir santuokas sudarant viešai skelbti sutikimus tuoktis
 • Straipsnis 3 - prekyba vergais yra kriminalizuojama (laikoma baudžiamuoju nusikaltimu)
 • Straipsnis 4 - pabėgę vergai, kurie gelbstisi laivuose, kurie plaukija po pasirašiusiųjų šalių vėliava, privalo ipso facto (tiesioginiu faktu) iškart gauti laisvę
 • Straipsnis 5 - kriminalizuojamas vergų ir priklausomų asmenų ženklinimas, žymėjimas
 • Straipsnis 6 - kriminalizuojamas įverginimas ir bet koks kitų asmenų atidavimas (perdavimas) į vergiją
 • Straipsnis 7 - vergovės apibrėžimas, paimtas iš 1926 konvencijos, išplečiamas į tokį, kuris apimtų bet kokį laisvės atėmimą, žmonių perdavimą ir pan., jei tik buvo intencija žmogų išnaudoti kaip vergą, jį parduoti ar kt.
 • Straipsnis 8 - konvenciją pasirašiusios šalys įsipareigoja bendradarbiauti tarpusavy, padėdamos viena kitai kovoti su vergija
 • Straipsnis 9 - šios konvencijos pasirašymas gali būti tiktai be jokių išlygų
 • Straipsnis 10 - jei šalys dėl kažko nesutaria, sprendimus priima Tarptautinis teisingumo teismas
 • Straipsnis 11 - ši konvencija atvira pasirašyti naujoms šalims
 • Straipsnis 12 - konvencija taip pat galioja visoms nesavarankiškoms, kolonijinėms ir kitoms nemetropolinėms teritorijoms, už kurias atsakinga bet kuri pasirašiusi konvenciją šalis