Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Plutonis

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Plutonis - toksai elementas, metalas, giminingas uranui, į kurį panašus ir chemiškai, ir daugeliu kitų savybių, tačiau labai radioaktyvus, todėl gretai skyla ir šiaip skleidžia labai prastą energiją į visas puses, tai jei kas neturi apsaugų, tai greitai apserga spinduline liga. Išgaunamas plutonis tik vienu vieninteliu būdu - iš branduolinių reaktorių, kuriuose gaminamas iš U-238 izotopo, šį apspinduliuojant neutronais.

Daugiausiai plutonis (o tiksliau, jo izotopas Pu-239) naudojamas atominių bombų gamybai, būtent pirmoji žmonijos susprogdinta atominė bomba (Trinity testas) buvo plutonio bomba. Trečioji žmonijos bomba irgi buvo plutonio bomba - ji numesta ant Nagasakio miesto.

Kaip sako gandai, kuriais nežinia, ar verta tikėti - plutonio kritinė masė esanti 10 kartų mažesnė, nei urano, tai tuo jisai ir geras, kad su juo galima pagaminti labai taktiniams tikslams skirtas mažos galios atomines bombas. Bet kiti sako, kad visa šitai yra melas, skirtas tiesiog apdurninti tiems, kas nori patys atominę bombą pasigaminti. Tegul tokie durniai apsidurnina ir patys save susisprogdina, neapskaičiavę kritinės masės.

Ginklams plutonis naudotas gana plačiai, tačiau tinka gana prastai - reikalas tas, kad turi gan trumpą skilimo pusperiodį ir labai greitai užsiteršia kažkokiais savo paties skilimo teršalais, dėl kurių tampa netinkamu. Taigi, plutonio bombas tenka kas kelerius metus perdirbinėti, tą plutonį išgryninant ir išvalant nuo visų priemaišų. Tuo jis ir blogesnis už uraną, kurio bombos gali būti praktiškai amžinos.

Dėl visokių nepatogumų šiais laikais plutonis branduolinių ginklų gamyboje naudojamas gana minimaliai.