Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Kaščenka

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Kaščenka - legendomis apipinta vieta, dar žinoma, kaip Maskvos psichiatrinė ligoninė nr.1, ilgą laiką buvusi svarbiausiu viso SSRS durnynu. Vienok nors Lietuvos psichiatrija ir buvo paskira, tačiau ir čia Kaščenka buvo žinoma ir gerbiama, taip kad jau kai koks žmogus iš ten į Lietuvą pakliūdavo, tai paprastai džiaugdavosi, sakydamas, kad čionai durnynai - kaip sanatorijos.

Taigi, nors Kaščenka mums gal ir neįdomi, visgi tiesiog dėlei kultūrinių-edukacinių sumetimų ją čionai įtraukiame ir aprašome, nes savo istorine svarba ji kaip kokia Naujoji Vilnia, tik kad visasovietinė.

Dar reikia pasakyti, kad ir Akademikas Aleksandras Snežnevskis, tegul ir nedirbęs Kaščenkoje, su šiąja buvo kažkodėl labai siejamas. Matomai dėl didelės įtakos ir kokių nors mokslinių-psichiatrinių sąsajų.

O dar dėka Kaščenkos atsirado kaščenitai, katrie senais Fido laikais ir kai kuriuos lietuviškus veikėjus apkrėtė...