Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Kaišiadorių aidai

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Kaišiadorių aidai - anoksai laikraštis iš Kaišiadorių, senas, anksčiau vadinosi Bolševikinis kelias, o dar paskui - Komunistinis kelias. Dar Josifo Stalino laikų komunistinis popierlaikraštis, buvęs LKP organu, įkurtas 1946. Vienok gal kokiais 1994 kaip tai suprivatizuotas ar kaip tai kitaip atsiskyręs, patapo nepriklausomu, todėl ir geru.

Kaišiadorių aidai eina berods du kartu per savaitę, o redaktorius tenai anoksai Jonas Laurinavičius, kultūrininkas ir švietėjas, katras dar berods besąs ir visai ne komunistas, o atvirkščiai - laikraščiui vadovaut ėmė jau po sovietmečio, kai išmetė kažkas seną ligtol buvusį komunistą vadą.

Taip kad linkim sėkmės, nes leidinys yra vertas ir naudingas Lietuvai, o nuo jo yra labai geriau, nes žmonės turi žinoti informaciją, kuri jiems svarbi. Anava kartą dar patsai Dainius Radzevičius gynė šio laikraščio ir jo paties redaktoriaus dvasingumą, skelbdamas, kad gerai, jog rašo teisybę apie šundaktarius - kad ne jie patys gydo žmones, o Dievas per juos spinduliuoja energetinį gydomosios psichotroninės spinduliuotės srautą.