Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Jonas Žemaitis

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
 Crystal Clear app help index.png 
Bent dalis šiame straipsnyje išdėstytos faktinės medžiagos kelia abejones, o jei tiksliau - panašu į šyvos kumelės sapną.
Įtariame, kad čia tik gandai apie alternatyvią realybę, su šiuo pasauliu (aprašomais faktais, įvykiais, daiktais ir žmonėmis) neturintys nieko bendra. Todėl paskelbtas paneigimas, kuris viską neigia.
Konkrečias pastabas skaitykite straipsnio aptarime. Ir nepamirškite - jei turite teisingesnių faktų, galite juos čia pat pataisyti ir papildyti tinkamais faktais!

Jonas Žemaitis - gi rimtas vyras, pats partizanų vadas, kažkaip netikėtai tapęs nūnai Lietuvos prezidentu. Vadino save Vytautu, čto by vrag nedagadalsia.

Šiaip nieko baisiai pipediškai apie jį negalėtume papasakot, darė razbojkes su sovietais, paskui pagautas ir sušaudytas. Betgi 2009 m. seimas padarė tokią kontroversiją, katrą būtinai reik Pipedijoj aprašyt. Gi koncervai susėdę paėmė va šitaip ir nubalsavo būktai Žemaitis buvo Lietuvos prėzidentu! Taigi jau čia sveiku protu nesuvokiama, kaip nabašniką, dargi smarkiai sutrūnyjusį, galima prezidentu skirti ir dar valstybės, kurios tuo metu nei buvo, nei išvis kas tą Žemaitį pažinojo. Tai čia pagal tokią logiką belenką dabar galima paskirti prezidentu, o gal net karalium arba imperatorium. Dabar gi kiekvienas negali būti tikras, kad jam numirus, po keliasdešimt metų kas nors ano nepaskelbs kokiu prezidentu.

Tokioj vietoj Lietuvą galima palyginti su Šiaurės Korėja, kur nabašnikas tebėra prezidentu.

Tačiau ko gera nėra ką čia lygint, bo viskas čia logika paaiškinama. Čia tebuvo tiktai koncervų bandymas sudaryti precedentą prieš paskelbiant faktiniu prėzidentu Aukščiausiojo Sovieto buvusyjį pirminyką poną propiesorių Landzbergų Vycioką.


Kita teisinga nuomonė

Ai va! Lietuva kaip valstybė egzistavo teisiškai, nes raudonieji savavališkai ją užgrobė, nesitarę alei su viena normalia valstybe (tarės tik su Adolfine Vokietija. Dėl to tūlos Vakarų valstybės, nors ir neprilupo už tai ruso, atsisakė pripažint, kad Baltijos valstybės yra SSRS provincija.