Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Denno Senshi Porygon

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Denno Senshi Porygon - garsioji epilepsiją sukėlusi multiko apie pokemonus serija, nuo kurios 685 žmonės buvo hospitalizuoti (išvežti į ligonines) sunkioje būklėje, apie 12 tūkstančių patyrė epilepsijos priepolius, dėl kurių jiems buvo iškviesta greitoji pagalba, o dar apie 1,5-3 milijonai žmonių patyrė švelnesnę simptomatiką, kaip kad pykinimas, šleikštulys, galvos svaigimas ir panašiai. Dėl savo epileptinių efektų šita pokemonų serija daugiau niekur ir niekad nebuvo per TV transliuojama, o tiktai tą vieną kartą - 1997 metų Gruodžio 16 dieną.

Dėl šios serijos Japonijoje pokemonai buvo uždrausti keturiems mėnesiams, pakol neišsiaiškinta, kas gi ten išties atsitiko. O ir pasaulyje daugiau ta serija nebuvo rodoma.

Serijos siužetas

Visos šitos Denno Senshi Porygon serijos siužetas - bukas kaip įprasta. Trumpai tariant, personažai Ash, Misty, Brock ir Pikachu atrado, kad kažkokia ten sistema, kuri pokemonus perkelia iš vieno pokemonų centro į kitą - neveikia. Tada kokia tai Nurse Joy liepė visiems nueiti pas profesorių Akihabarą, kuris sukūrė Poke Ball perkėlimo sistemą. O tasai profesorius pasakė kad Team Rocket grupuotė pagrobė naujos rūšies pokemoną, kuris vadinosi Porygon ir galėjo egzistuoti kažkur kompiuterinėje sistemoje ir Internete. Todėl dabar ta grupuotė pagrobinėja kitus pokemonus.

Tada visi tie Ash, Misty, Brock ir Pikachu, kartu su antru Porygon pokemonu nukeliavo į kažkokią sistemą, kur Team Rocket grobė pokemonus. Tada tenai sustabdė pokebolus, kurie keliavo per tinklą. Tada Porygonas nugalėjo kitą Porygoną, kuris priklausė Team Rocket, bet Nurse Joy pasiuntė pas juos antivirusą, nes nusprendė kad čia kovoja virusai. Tada Pikachu atakavo žaibais tą antivirusą, kuris vakcinos raketomis šaudė į visus, norėdamas viską sunaikint. Tada visi kartu pabėgo, o Team Rocket irgi pabėgo.

Taip viskas ir baigėsi, tiktai matyt ta vakcina buvo bloga, nes tie kas žiūrėjo, masiškai apsirgo epilepsija, nes matyt kad visgi kompiuterinis virusas užkrėtė žmones.


Epilepsija visame gražume

Denno Senshi Porygon epizodas buvo rodomas pačiu geriausiu TV laiku, maždaug pusę septynių vakaro, nes multikas buvo nepaprastai populiarus. Jį žiūrėjo apie 30 milijonų Japonijos gyventojų. Maždaug dvidešimtoje multiko minutėje, kai antivirusas atakavo vakcinų raketomis, o Pikachu tas raketas sustabdė, įvyko didelis sprogimas, kuris ėmė mirksėti raudona ir mėlyna šviesomis. Tiksliau netgi ne šiaip šviesomis, o tiesiog visas teliko ekranas ėmė dideliu greičiu ryškiai kaip koks stroboskopas blykčioti mėlynai-raudonai.

Mėlynas-raudonas blykčiojimai vyko 12 Hercų dažniu, truko maždaug 6 sekundes. Tuo momentu ir prasidėjo efektai - tie, kas žiūrėjo, staiga pasijuto prastai. Žmonėms prasidėjo regos sutrikimai, vaizdas akyse ėmė plaukti, ėmė skaudėti galvas, apėmė pykinimas, o daugelį ir vėmimas.

Vėlesnių tyrimų metu nustatyta, kad nuo vos 6 minučių trukmės raudono-mėlyno mirksėjimo visokią įvairaus stiprumo simptomatiką pajuto maždaug 5-10% multiko žiūrovų, kas sudarė nuo 1,5 iki 3 milijonų žmonių. Iš jų - apie 12 tūkstančių buvo iškviesta greitoji pagalba. Iš šių - 685 buvo išvežti į ligonines. Maždaug 150 ligoninėse buvo palikti ilgesniam laikui, iš kurių keletas išbuvo netgi daugiau kaip dvi savaites.

Vėliau prasidėjo dar ir antroji epidemija - nors ir lengvesnė, tačiau pasaulinė, nes viso pasaulio TV žinios ėmė rodyti pranešimus apie tai, kad multikas apie pokemonus sukėlė epilepsiją, o per naujienas parodydavo ir fragmentus apie tą mirgėjimą. Tikslus antrosios bangos susirgimų skaičius nėra aiškiai žinomas, tačiau manoma, kad visgi per visą pasaulį jis buvo bent kelis kartus mažesnis, bet priepoliai fiksuoti ir JAV bei Europoje.

Įdomus faktas buvo toksai, kad nors visiems buvo diagnozuojama epilepsija, po ilgamečio stebėjimo pas absoliučią daugumą nukentėjusių nebuvo pastebėta nei vieno pakartotinio priepolio. Tai sukėlė labai rimtą ir iki šiol nepaneigtą klausimą, ar tikrai epilepsija kyla dėl fiziologinių, o ne dėl psichologinių priežasčių.


Epilepsijos mechanizmai

Paskutinių kelių dešimtmečių moksliniai tyrimai rodo, kad epilepsija labai smarkiai siejasi su plačiai žinoma jūros liga - ir smegenų bangų tyrimai, daromi elektroencefalografijos aparatais, ir daugelis simptomų abiem atvejais sutampa. Taip pat gerai žinoma, kad priemonės nuo jūros ligos padeda nuo epilepsijos, kaip ir vaistai nuo epilepsijos padeda nuo jūros ligos. Taip pat žinoma, kad senesniais laikais darytos smegenų operacijos, padėdavusios nuo epilepsijos, tiems patiems žmonėms visiškai panaikindavo jūros ligą. Tuo pat metu žinoma, kad visi faktoriai, galintys sukelti jūros ligą ar jai artimą simptomatiką, nesunkiai gali sukelti ir epilepsijos priepolius.

Atitinkamai, vizualiniai efektai, kurie nagrinėjami, gali sukelti ir jūros ligą, ir epilepsiją.

Šiuo metu yra žinoma bent keletas skirtingų vizualinių efektų, kurie gali paskatinti būsenas, panašias į epilepsiją ar jūros ligą.

Epilepsiją gali sukelti įprastas stroboskopas, jei blykčioja tokiu dažniu, kur darosi sudėtinga atsekti tikrus blyksėjimus, tačiau blyksėjimai lieka matomi, o ne susilieję į ištisinę šviesą. Tai atitinka maždaug 6-20 Hercų blyksnius. Nuo tokio stroboskopo mirksėjimo kyla visiems žinoma erdvinė dezorientacija, kada darosi beveik neįmanoma suvokti realią aplinką.

Itin smarkiai epilepsiją gali sukelti mirgantis mėlynas ir raudonas fonas, jei mirgėjimas yra dažnesnis, nei 1-2 Hercai. Būtent mėlynos ir raudonos spalvų kaita susijusi su vizualine skirtingo nuotolio iliuzija: skirtingi daiktai, esantys raudoname ir mėlyname fone, atrodo esantys skirtingu nuotoliu, todėl kaitaliojantis tokiems fonams, kyla judesio iliuzija.

Pikachu sukeltas raudonas-mėlynas mirgėjimas buvo kaip tik tokio dažnio, kur žmogų ištinka erdvinė dezorientacija, o dėl raudonos ir mėlynos spalvų kaitos smegenims susidaro įspūdis, kad judama pirmyn-atgal, nors to judesio nėra.

Dėl neatitikties tarp vizualinės informacijos ir vidinės ausies informacijos apie tai, kad žmogus išties nejuda, ir kyla staigi jūros liga, išsivystanti į pilnavertį epilepsijos priepolį.