Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš A-10)
Jump to navigation Jump to search
Nekaltai atrodantys lėktuvėliai visai neatrodo baisūs, kol nesėdi jų apšaudomame tanke. Realiai gi tai yra vienas iš galingiausių JAV turimų ginklų.
Kai šaudo, tai lėktuvas tiesiog rūkte rūksta dūmais nuo patrankos. Praktikoje vien dėl tokio patrankos rūkimo variklius teko pastatyti lėktuvo gale viršuje ir smarkiai šonuose, kad nedustų, prisiriję parako dujų. Visas šitas sprendimas susijęs būtent su pabūklu.
Automatinė patrankėlė GAU 8/A Avenger, kurios priedas ir yra tasai visas lėktuvas, pastatytas aplink tą patranką kaip tos patrankos ir jos šovinių nešėjas.

Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II - toksai lėktuvas, kuris atrodo kaip skraidantis nesusipratimas, tačiau yra didžiausias visų NATO ir JAV priešų siaubas. Ir tai nepaisant to, kad amerikonai lėktuvą jau laiko pasenusiu ir mąsto apie tai, kad reiktų nurašyti.

Lėktuvas garsus tuo, kad išsivystė iš tokio Fairchild Republic YA-10, kuris buvo kuriamas ne tik kaip lėktuvas, skirtas kovai prieš sovietinį tankų volą, bet ir kaip vienas iš pačių sėkmingiausių JAV žvalgybos įvykdytų dezinformacijos projektų. Anas lėktuvas buvo sukurtas kaip nesąmonė, nieko nesakant apie tai, koksai jame bus pabūklas, nors buvo kuriamas kaip būtent lėktuvas-pabūklas, kurio pagrindas yra automatinė patranka GAU 8/A Avenger. Bandymų metu lėktuve tyčia buvo įmontuota daugybę kartų silpnesnė patrankėlė, kuri niekam didelio įspūdžio nepadarė. Ir tik papildomai lėktuvas gali turėti kažkiek papildomų funkcijų, pvz., nešti kažkiek bombų.

Kūrimo ir demonstracijų metu be savo pabūklo lėktuvas atrodė, kaip visiška nesąmonė, tad akivaizdžiai per visus parametrus nusileido konkurentui Northrop YA-9. Tą pamatę, sovietai puolė kopijuoti ir pamėgdžioti aną konkurentą, tai taip sukūrė savo Su-25. O amerikonai pasirinko tą YA-10, į ką sovietai nutarė, kad čia kažkokia matyt korupcija suveikė. Ir tik po pasirinkimo įkišo tą savo automatinę patranką.

Praėjus krūvai metų, kai Irako kare JAV panaudojo savo A-10 Thunderbolt II, SSRS vadams aptemo akyse, nes jie suprato, kad tas lėktuvas vienu praskridimu gali sunaikinti dešimtis tankų taip, lyg šie būtų iš kartono padaryti.

Išties gi visas A-10 lėktuvas buvo kuriamas kaip priedas prie to pabūklo, nors pats pabūklas kūrimo metu buvo dar tik projektuojamas. Visgi projektavimo metu jau buvo apytiksliai žinoma, kiek tas pabūklas svers, kiek užims vietos, kiek turės atatrankos ir kiek turės išmetamųjų dujų. Taigi, kuriant lėktuvą, išsyk buvo į tai atsižvelgta - itin tai matosi iš variklių, kurie įmontuoti visai šonuose, aukščiau lėktuvo sparno ir smarkiai nutolę į galą. Kadangi pabūklas šaudymo metu išmeta itin daug parako dujų, nuo kurių turbinos gali tiesiog užgesti, tai ir reikia tokio variklių išdėstymo. Negana to, toksai variklių išdėstymas yra saugesnis ir pačiam lėktuvui - jei kartais į vieną variklį pataikytų raketa, sprogimas bus gana toli nuo fiuzeliažo, tad lėktuvas galės skristi toliau.

Lėktuvui skirta patranka GAU 8/A Avenger netgi paties lėktuvo kūrėjams buvo patiekta tik praėjus keliems metams po JAV sprendimo būtent šiuos lėktuvus ir pirkti - būtent tas pabūklas buvo slapčiausia šio projekto dalis. JAV žvalgyba laukė, kol įsitikino, kad sovietai taip ir nesuprato, kas ten bus per pabūklas. Ir tiktai kai JAV tą pabūklą panaudojo realiame kare, paaiškėjo, kad tai yra pragaro ginklas.

Paskutiniu metu JAV buvo jau pradėjus kalbėti apie šių lėktuvų atsisakymą, mat jie nėra efektyvūs, jei jų negina oro pajėgos. Amerikiečiai galvojo, kad Rusija turi per daug gerą oro gynybą, kad išeitų panaudoti tokius lėktuvus Rusijos kontroliuojamose teritorijose. Visgi Rusijos-Ukrainos karas parodė, kad Rusija nei velnio nepajėgi ir kad kartu toksai A-10 nei kiek nebus dar pasenęs dar kokius 20 metų.