Last modified on 30 rugsėjo 2013, at 08:09

Totalitarizmas

Totalitarizmas - tokia gilaus pasiryžimo ir tobulo pasišventimo visuomenės santvarka, kurioje viskas pajungta totalinei idėjai. Paprastai ta idėja būna kažkoks kliedesys, sugalvotas kokių nors paranoidine schizofrenija apsėstų nukvakusių politikų.

Viskas gi paprasta: jeigu kažkoks dalykas yra absurdiškas ir neįgyvendinamas, tai nukvaišę diktatoriai ima ir sumąsto, kad visa tai yra dėl to, kad žmonės nepakankamai stengiasi ir užsiima kažkokiu sabotažu. Tai dėl to reikia priversti tuos žmones atsiduoti idėjai visiškai ir tą idėją paversti priverstine ir totalia, kad visi dirbtų be atilsio ir tik ta idėja ir gyventų. Užtat tokia idėja ir vadinama totalitarine, nes ji turi tapti totali. Tai atitinkamai ir santvarka vadinama totalitarine, o kitaip tariant - totalitarizmu.

Dažniausiai, kaip paaiškėja, totalitarinė idėja būna apie kokią nors visuotinę vienos šalies ar ištisos žmonijos gerovę, o taip pat - visos visuomenės ir žmonijos pertvarkymą taip, kad tą idėją atitiktų. Tai kur tik pasitaiko visuotinis teroras ir skerdynės - tai ten ir totalitarinė santvarka.

Įvairūs totalitariniai režimai

  • Šiaurės Korėja - ten kažkokie čiučkės ar kokie tai panašūs idėjiniai reiškiniai, kurių esmė - idėjinis komunizmas ir nacionalsocializmas, permaišytas su stalinizmu ir dar pastiprintas, kad geriau veiktų
  • Sirija - tenai irgi kažkoksai nelabai aiškus komunizmas su kažkokiomis arabiškomis priemaišomis
  • Kampučija - tenai jau nėra to režimo, bet buvo toksai Pol Potas, kuris skleidė totalinį komunizmą, permaišytą su nacionalsocializmu
  • SSRS - tenai buvo komunizmas ir stalinizmas, bet irgi su kažkokiomis nacionalsocializmo priemaišomis, nes virš visko buvo statoma kokia tai didžioji rusų tauta, kuri buvo kažkokio internacionalizmo ir šviesios ateities vedlė
  • III Reichas - tenai buvo nacionalsocializmas, kitaip tariant, irgi kažkoksai socializmas, tik su nacionalinėmis idėjomis apie gyvybines erdves ir visų trukdančių tautų išnaikinimą
  • Kinija - tenai buvo visai kiniškas Mao komunizmas, kuris irgi su kažkokiomis nacionalsocializmo priemaišomis, tik dar baisesnis už stalinizmą

Kažkaip visiems tiems režimams nelabai kaip sekasi - matyt dėl to, kad kai jau ima stengtis visus atsiduoti totalitarinei idėjai, tai ir gaunasi, kad kovoja su vidaus ir išorės priešais tol, kol patys nenudūsta.