Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia durnapedija! Nusišnekėjimų šventovė!

Irakas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Irakas - galinga kadaise šalis, kur buvo miestas Babilonas, visokia tenai Mezopotamija ir kitos istorinės vietos, taip kad iš tenai kadaise yra kilę žydai, kurie paskui buvo kažkaip persekioti ir išvaryti.

Vienok paskum visas tas Irakas tapo niekam nereikalingu kraštu, kur tegyvena arabai ir islamistai, bet kai buvo surasta nafta, tai atsigavo, patyrė kažkokią revoliuciją ir patapo SSRS draugais. Čia reik pasakyti, kad islamas tais laikais nebuvo Irake labai toleruojamas, nes Sadamas Huseinas buvo kažkoksai pusiau komunistas, tad religinių durnumų nepalaikė.

Užtat tasai patsai Sadamas Huseinas nutarė smarkiai stiprinti šalį, prisipirko tankų ir lėktuvų, ėmė gamintis cheminį ginklą, kurį pradėjo laistyt ant Irano, o paskui ir ant savo paties kurdų, paskui dar ėmė gamintis raketas ir konstruoti atominę bombą o galų gale, kai naftos pinigų ėmė visiems šiems doriems reikalams trūkti, tai ėmė ir užpuolė mikroskopinę valstybėlę Kuveitą, kuris vienas naftos parduodavo panašiai, kaip visas penkiolisdešimt kartų didesnis Irakas.

Tai tasai Kuveito užpuolimas tapo pirmu Irako žingsniu į pražūtį, nes tada atlėkė amerikonai, visą tą valstybę smarkiai supyzdino ir uždraudė naftą pardavinėt. O paskui palaukė dar kelioliką metų, pakolei naftos nepardavinėjantis Irakas visai jau nusistekens iš pinigų neturėjimo, ir jau tada dar kartą supyzdino ir jau okupavo. O Sadamą Huseiną pakorė. Ir nuo to laiko Irake nafta jau priklauso amerikonams, o islamistai siautėja.

Užtat dabar Irako istoriją nori matyt atkartoti Iranas, kuris už naftą irgi prisipirko ginklų, ėmė konstruoti atominę bombą ir vaizduoja kažką. Nes matyt smegenų aniems neužtenka, kad jei jau juos kadaise Irakas supyzdino, tai amerikonai, kurie supyzdino Iraką, visą Iraną juo labiau supyzdins.